Pengar

En kontokredit utan UC är en flexibel finansieringslösning

När det kommer till finansieringsalternativ har du som konsument idag fler valmöjligheter än någonsin tidigare. Ett av de alternativ som har blivit alltmer populärt på senare tid är kontokredit utan UC. Men vad innebär det egentligen att öppna en sådan utan att Upplysningscentralen (UC) används för kreditupplysning? Och varför kan detta vara ett bra alternativ för dig som konsument? Fortsätt att läsa så utforskar vi svaren på dessa frågor!

Vad är en kontokredit utan UC egentligen?

Kontokrediter är en typ av krediter som gör det möjligt att låna en viss summa pengar upp till en förutbestämd gräns. I detta hänseende liknar krediten på sätt och vis ett kreditkort. Den ger dig flexibiliteten att kunna använda pengarna när du behöver dem. Sedan betalar du endast ränta på den del av krediten som du faktiskt utnyttjar.

Men vad är då en kontokredit utan UC, kanske du undrar? UC står för Upplysningscentralen, vilket är ett av de största företagen i Sverige som levererar kreditupplysningar. När du ansöker om ett lån eller en kredit inhämtar de flesta långivare en kreditupplysning via dem för att bedöma din kreditvärdighet. Men i detta fall använder sig långivaren alltså av ett annat kreditupplysningsföretag. Detta kan ha flera fördelar för dig som konsument.

Fördelarna med denna typ av krediter för dig som konsument

Vilka är då de främsta fördelarna med denna typ av krediter för dig som konsument? Dessa är de främsta fördelar som vi ser:

 • Snabbare process. När en annan leverantör av kreditupplysningar används kan detta i vissa fall snabba på processen. Det betyder att du snabbare får tillgång till pengarna.
 • Högre godkännande grad. Alla leverantörer av kreditupplysningar har sina egna kriterier för att bedöma kreditvärdighet. Därmed kan det vara enklare att bli godkänd för en kontokredit utan UC om du har en befläckad ekonomisk historik.
 • Skonar kreditvärdigheten. Sist men inte minst kan det vara skonsammare för din kreditvärdighet att välja detta alternativ. För varje gång en förfrågan görs via UC registreras denna i deras system. Flera förfrågningar inom en kort tidsperiod kan påverka din kreditvärdighet negativt. Men genom att välja en långivare som använder en annan leverantör kan du undvika detta.
Pengar

Dagens guldpris påverkas av den globala ekonomin

Ädelmetallen guld har länge varit en symbol för välstånd och rikedom. Utöver sin gyllene lyster har guldet även ett inneboende ekonomiskt värde som kommer från dess sällsynthet och begränsade kvantitet. Denna ädelmetall används dessutom inom industrin i bland annat en rad olika elektronikprylar. Dess viktigaste funktion är dock som en slags valuta och ett tillgångsslag. Läs vidare för att få en insikt i hur dagens guldpris påverkas av den globala ekonomin!

4 ekonomiska faktorer som påverkar dagens guldpris

Det guldpris som gäller idag påverkas av ekonomin på flera olika sätt:

 • Inflation och deflation. En av de viktigaste ekonomiska faktorerna som påverkar priset på guld är inflationen. När den stiger minskar värdet på pengar och valutor, vilket gör att många investerare söker sig till guldet som ett sätt att bevara värde. Å andra sidan gäller det motsatta i tider av deflation, när ekonomin går dåligt och priserna minskar. Då brukar nämligen efterfrågan på guld minska vilket gör att priset på denna ädelmetall sjunker.
 • Räntor. De styrräntor som centralbankerna beslutar om är en annan viktig faktor som påverkar dagens guldpris. När räntorna är höga brukar investerare sälja guld och istället söka sig till mer högavkastande tillgångsslag. När räntorna istället är låga minskar alternativkostnaden med att vara investerad i guld, vilket kan leda till en ökad efterfrågan och ett högre pris.
 • Dollarn. Den amerikanska dollar och dess styrka är en annan faktor som spelar en avgörande betydelse. Generellt sett brukar priset på guld anges i amerikanska dollar (USD). En svagare dollar gör guldet billigare för investerare som sitter på pengar i andra valutor än just dollar. Därmed brukar efterfrågan och priset på guld öka när dollarn försvagas. Samtidigt betyder en starkare dollar vanligtvis att guldet blir dyrare och att efterfrågan minskar, vilket kan leda till att priset på ädelmetallen sjunker.
 • Politisk oro och geopolitiska risker. Sist men inte minst påverkas priset på guld även av politisk oro och geopolitiska risker. Osäkerheter kring regeringars stabilitet, internationella relationer, krig och andra geopolitiska spänningar är drivkrafter i detta hänseende. Sådana får ofta investerare att använda guldet som en relativt sett trygg hamn och därmed driva upp priset på tillgången.
Pengar

Vem bör överväga att låna utan säkerhet av en långivare?

Ett lån där du inte behöver ställa någon säkerhet för lånet gör att du kan låna pengar utan att pantsätta någon tillgång. Långivaren väljer då istället att låta dig låna utan säkerhet utifrån din kreditvärdighet. Kreditvärdigheten får helt enkelt tala för sig själv, och du behöver varken säkerhet eller en borgensman för att få din låneansökan beviljad. Därmed är dessa lån tillgängliga för den breda massan av potentiella låntagare där ute.

Men vem bör egentligen överväga att låna utan säkerhet av en långivare? Läs vidare för att få svaret på den här frågan!

4 anledningar att låna utan säkerhet oavsett om du äger värdefulla tillgångar

Du kan vilja ta ett lån på till exempel 50 000 kr utan att ställa någon säkerhet för lånet när du:

 • Renoverar där hemma. Har du tänkt utföra en lite mindre renovering där hemma? Då kan du vilja låna utan säkerhet av en långivare för att kunna finansiera renoveringen. Kanske väljer du att till exempel ta ett lån på upp till 50 000 kr för att på så sätt kunna möjliggöra ditt renoveringsprojekt.
 • Har värdefulla tillgångar som du inte vill sätta på spel. Man skulle kunna tro att endast personer som saknar tillgångar väljer att ta ett lån utan att ställa någon säkerhet för lånet. Så behöver dock inte alls vara fallet – du kanske har värdefulla tillgångar som du av någon anledning inte vill riskera att förlora. Då kan du istället välja att låna pengar utan att ställa en säkerhet för lånet. Genom att göra detta slipper du riskera de värdefulla tillgångarna.
 • Har ett dyrt tandläkarbesök framför dig. Har du ett inplanerat tandläkarbesök som potentiellt sett skulle kunna bli ganska kostsamt? Kanske har du rent av redan fått ett kostnadsförslag från tandläkaren och vet att besöket kommer att gå på en hel del pengar? Om så är fallet kan du vilja ta ett lån för att kunna täcka denna uppgift.
 • Vill samla mindre lån och krediter. Har du kanske ett antal mindre lån och krediter som kostar dig mycket i ränta? Då kan du vilja ta ett nytt lån för att kunna betala av dessa och på så vis samla dem i ett lån med en mer förmånlig ränta.
Pengar

Kontokredit

En kontokredit är ett flexibelt alternativ som kan användas när man får oväntade utgifter eller behöver extra pengar mot slutet av månaden. En fördel är att man endast betalar för en kontokredit när den används och man betalar således ingen ränta för outnyttjade belopp. När man vill använda en kontokredit tar man enkelt ut det önskade beloppet med kreditkort eller via överföring till sitt bankkonto via långivarens hemsida. Det finns ofta en  kostnad förknippad med att ta ut pengar på kredit. I vissa fall som en procentdel av beloppen, fast med en gräns för hur mycket det kan komma att kosta. Information  om avgifter finns bl.a. på crediwizz.com.

Kontokrediten är ett bra alternativ för den som behöver låna lite lägre summor. Är man i behov av ett större lån är räntan och villkoren generellt bättre för privatlån med en längre återbetalningstid som sträcker sig över flera år. Men rätt använd är en kontokredit ett mycket smidigt alternativ för att dryga ut kassan när situationen kräver det.

Vem kan få en kontokredit?

Det är mycket ovanligt att få en kontokredit beviljad hos banken om man har låg kreditvärdighet eller betalningsanmärkningar. Återbetalning av en kontokredit brukar ske månadsvis och man betalar endast ränta för det belopp man tagit ut. Har man en kontokredit via en bank brukar räntan kunna vara relativt låg, men banken tar däremot alltid ut en årsavgift.

Andra kreditbolag kan vara mer flexibla i sin bedömning av vem som kan bli beviljad en kontokredit, men då blir oftast räntan betydligt högre. Räntenivåer och lånevillkor hos olika långivare kan variera betydligt. Man har därför mycket att vinna på att jämföra olika kontokrediter så att man väljer den mest förmånliga.

Fördelar med en fristående kontokredit

 • Man loggar enkelt in på sitt konto via kreditbolagets hemsida och för över valfritt belopp från kontokrediten till det egna bankkontot.
 • Varje månad skickas en faktura med uppgift om utnyttjad kredit samt det minimibelopp som ska återbetalas.
 • En fristående kontokredit kan beviljas även för den som har låg kreditvärdighet eller betalningsanmärkningar, dock till en högre ränta.
 • En fristående kontokredit har mycket sällan någon årsavgift till skillnad från kontokredit i en bank.

Om man vet med sig att man har svårt att ”inte röra” pengar som finns tillgängliga bör man tänka sig för innan man skaffar sig en kontokredit. En kontokredit är i praktiken tänkt att fungera som en backup när ett tillfälligt behov av extra pengar uppstår. Är man tveksam över om man kommer kunna betala tillbaka är det alltid bättre att avstå från att låna. Har man dessutom flera olika kontokrediter kan situationen bli svår att överblicka och det blir oftast en dyr historia.