Blogg

Våra svenska gummi- och plastföretag tillverkar gummiprodukter och plastprodukter av olika slag. Det finns också olika material som dessa företag vanligtvis arbetar med. Några exempel på dessa är gummi, silikon och polyuretan (PUR). Alla dessa material har sina unika egenskaper och fördelar, men för våra inhemska tillverkare är PUR ett material som på många sätt är ovärderligt. Här förklarar vi varför så är fallet och berättar samtidigt mer om polyuretan!

Därför är polyuretan ett väldigt viktigt material

Polyuretan är ett material som är väldigt mångsidigt. Materialet har flera fördelar jämfört med andra liknande material. Därför är detta ett väldigt viktigt material för tillverkande företag av olika slag.

Varför är då fallet, undrar du kanske? Det har helt enkelt att göra med just mångsidigheten och materialets unika egenskaper. Det är dessa som har gett PUR en unik plats på en piedestal. Många tillverkande företag använder därför materialet som en grundbult vid framställningen av sina produkter.

Fördelarna med polyuretan när man tillverkar produkter i plast eller gummi inkluderar att materialet är:

 • Hållbart
  Polyuretan är ett material som är väldigt hållbart och vanligtvis har en högre hållbarhet än till exempel gummi. Dessutom är materialet väldigt slittåligt och kan motstå det mesta.
 • Flexibel täthet
  Tillverkare av PUR kan framställa polyuretan som är så mjukt som ett bilsäte eller lika hårt som ett bord. Materialet har med andra ord en unik flexibilitet när det kommer till täthet.
 • Flexibilitet
  Polyuretan används ofta som minnesskum. Detta har att göra med materialets säregna sätt att vara flexibelt och kunna formas. Det har också ett minne som gör att det lätt återfår sin form. Därför är det ett populärt val av material bland möbeltillverkare.
 • Formbarhet
  Som vi redan har hintat om är PUR ett väldigt formbart material. Därför används det ofta av tillverkare av medicinska produkter samt anatomiska modeller.

Tillverkare av PUR-produkter kan hjälpa dig med ditt behov

Vill du ta fram en produkt som använder sig av polyuretan som en beståndsdel? Då står svenska tillverkare av PUR-produkter redo att hjälpa dig.

Genom att kontakta en tillverkare av detta slag kan du få hjälp med allt från designen av produkten till en färdig produkt som är redo att säljas!

Blogg

Stockholms Elbolag är en av de lite mindre elleverantörerna på den svenska elmarknaden. Som tur är har det dykt upp flera sådana under de senaste åren. Dessa utmanar tillsammans de stora drakarna som tidigare har haft något av ett oligopol. Genom att välja en mindre aktör kan du som konsument gynnas på flera sätt.

Tyvärr saknar många konsumenter förståelse för hur viktigt det faktiskt är att välja elavtal. Det är viktigt att du gör ett aktivt val av elleverantör och avtal, och här förklarar vi varför!

Vanliga missuppfattningar om elavtal

Det finns många vanliga föreställningar om elavtal som är missvisande eller till och med helt felaktiga. Några av de vanföreställningar som många svenskar har är att:

 • Det inte har någon betydelse vilket elavtal som väljs – kostnaden är ändå densamma.
 • Den tid på året då det alltid är fördelaktigt att binda elpriset är sommaren.
 • Det kostar alltid mer att teckna ett fast elavtal på vintern.
 • Elen kostar alltid detsamma i slutändan oavsett vilka val man gör.
 • Det finns ingen anledning att välja så kallad grön el – grön och brun el blandas ändå i elledningen.

Det är alltså INTE så här det ligger till. Därför kommer vi här fokusera på hur verkligheten faktiskt ser ut!

Betala mindre för din el – välj Stockholms Elbolag

För att återknyta till missuppfattningarna ovan kan vi slå hål på flera av dessa genom att använda Stockholms Elbolag som ett exempel. Till exempel är det i själva verket viktigt att du själv väljer en elleverantör och ett elavtal. Kostnaden mellan de olika alternativen på marknaden varierar nämligen kraftigt. Mindre aktörer, som Stockholms Elbolag, gör sitt bästa för att hålla nere priserna på el.

Om du till exempel bor i en villa som värms upp av el och byter till det billigaste alternativet från det dyraste kan du spara omkring 3 500 kronor per år. I tider som dessa när elpriset är väldigt högt kan du förmodligen spara än mer på att göra ett aktivt val!

Det är inte heller alltid bäst att binda elpriset på sommaren eller dyrare att göra detta på vintern. Elen kostar dessutom olika beroende på vilket elavtal du tecknar. Och när det kommer till grön el finns det stora fördelar för såväl dig själv som för miljön om du väljer ett grönare alternativ!

Blogg

Visste du att det finns fler än 900 identifierade smaker när det kommer till ölsorter? De öl som finns tillgängliga på fat eller flaska skiljer sig nämligen väldigt mycket åt vad gäller smakprofil. Det enklaste sättet att komma till denna insikt är genom att gå på ölprovning i Stockholm. Detta är också ett utmärkt sätt att få in en fot och lära sig grunderna i denna konstform.

Vissa skulle kanske hävda att ett öl inte bör utsättas för samma utförliga granskning och testning som fina viner utsätts för. Men som alla i branschen vet skulle inte detta påstående kunna vara mer fel! Visst – det måste även fortsatt vara helt okej för de gäster som så önskar att nonchalant kunna dricka sin favoritöl utan vidare eftertanke. Men det finns också en anledning till att det är populärt med ölprovning i Stockholm. Många öldrickare vill ta sin kunskap på området till nästa nivå!

Detta kan du lära dig på en ölprovning i Stockholm

Exakt vad du kan lära dig genom att gå på en ölprovning varierar förstås beroende på vem som håller i provningen. Men nedan berättar vi i korthet vad du kan förvänta dig att få lära dig i samband med en ölprovning i Stockholm.

Sannolikheten är nämligen stor att bland annat dessa saker nämns:

 • Val av glas
  Du får säkert lära dig vilka slags glas som lämpar sig bättre för provning av öler än andra glas.
 • Färg och klarhet
  Du dricker inte bara med doft- och luktsinnet utan även med synen. Därför är ölets färg och klarhet två viktiga faktorer att tänka på när du testar öl.
 • Doft
  Ölet doft är förstås en annan viktig faktor som högst troligt kommer tas upp för diskussion.
 • Smak
  Smaken är kanske den allra viktigaste faktorn. Det spelar ju ingen roll hur ett öl ser ut och doftar om det inte också smakar gott!
 • Ingredienser
  Idag finns det många spännande mikrobryggerier på marknaden. Dessa experimenterar ofta med spännande ingredienser. Därför är de ingredienser som ett öl utgörs av också en viktig diskussionspunkt vid en ölprovning i Stockholm.
Bygg

Attefallshus har med tiden blivit alltmer populära bland svenskar. Och det är inte konstigt eftersom det är en lagom stor byggnad som passar för många olika användningsområden. Du kan få ett rymligt förråd, eller en gäststuga på den egna tomten utan större ansträngning.

Svar på vanliga frågor om attefallshus

Innan du bygger eller köper ett attefallshus kan det säkerligen uppkomma en mängd olika frågor. Det är viktigt att du får svar på dina frågor för att det inte ska uppstå missförstånd.

Dessa är svaren på några av de vanligaste frågorna:

 • Behöver jag ha ett bygglov? Nej, men det får inte vara över en viss storlek (inte över 30 kvm och inte över 4 meter mellan mark och taknock). Du behöver också göra en bygganmälan innan du kan påbörja bygget.
 • Hur stort får ett attefallsgarage vara? Samma regler gäller för attefallare som används som garage eller för andra ändamål. Dessa små hus kan användas som enkelgarage. Reglerna är dock desamma: storleken får vara max 30 kvadratmeter när du bygger utan bygglov. Så om du vill ha ett bygglovsfritt garage är det denna regel som du behöver förhålla dig till utöver de andra villkoren.
 • Vad måste jag tänka på om jag vill hyra ut mitt attefallshus? Ditt attefallshus måste uppfylla alla de krav som ställs på ett permanentboende för att du ska kunna hyra ut det. I annat fall kan det endast hyras ut tre månader om året.
 • Hur nära tomtgränsen får man bygga? Attefallaren måste placeras åtminstone 4,5 meter från tomtgränsen. Placeringen måste dessutom ske i omedelbar närhet till ett bostadshus med en eller två våningar. Dessutom måste placeringen vara åtminstone 30 meter ifrån den närmaste järnvägen.
 • Hur hög får en attefallsbyggnad vara? En attefallares höjd får inte överstiga den taknockshöjd som bostadshuset har. Den högsta tillåtna höjden är dock 4 meter mellan mark och taknock. Det är dessutom viktigt att huset uppförs i närhet till det aktuella bostadshuset.
 • När kom reglerna kring attefallare? Det var i juli 2014 som de åtgärder som gör det möjligt att uppföra attefallare kom till. Det är dessa regler som gör att du numera kan bortse från de bestämmelser som gäller enligt detaljplanen. Du kan till och med bygga din attefallare på en prickat mark. Det är dock viktigt att notera att dessa bygglovbefriade åtgärder endast gäller i direkt närhet till en- eller tvåbostadshus.