Hemlarm

Dörren är en vanlig ingång för exempelvis en tjuv att bryta sig in genom. En säkerhetsdörr gör det däremot väldigt svårt, i en del fall omöjligt, att bryta sig in utan väldigt särskilda verktyg. En säkerhetsdörr från Woodsteel kan också skydda mot bränder som kan uppstå eller störande ljud som kommer utanför bostaden. Säkerhetsdörrar måste också följa de krav som finns i diverse lagar och föreskrifter. Detta gör att du kan vara tryggare i ditt eget hem om du köper en säkerhetsdörr som uppfyller dessa krav.

En säkerhetsdörr finns i olika utföranden. Du kanske är i behov av en ytterdörr till din villa. Eller så vil du byta ut din lägenhetsdörr till en säkerhetsdörr. Det kan också vara så att ni är en bostadsrättsförening som exempelvis vill byta ut er entréport till en säkerhetsdörr från Woodsteel. Oavsett vilken dörr du söker kan du hitta den som passar just dina behov allra bäst.

Vad en säkerhetsdörr från Woodsteel kan skydda dig mot

Som vi redan varit inne på kan en säkerhetsdörr hjälpa dig med att vara trygg mot olika saker som till exempel:

  • Ljudreduktion. Du bör ta reda på vilka typer av ljud som stör dig och inom vilka frekvensområden. Det kan till exempel handla om ljud av fotsteg, basljud, tal eller trafikbuller. En säkerhetsdörr från Woodsteel dämpar bland annat ljud bättre vid lägre frekvenser än andra vanliga typer av dörrar.
  • Brand och rökgastätning. I serien Protection C30 med inbrottsklass 3 och 4 är godkända för tätning av rökgaser. Avseende brandklassningar bör du kontrollera vilken klass den dörr du är intresserad av har.
  • Inbrott eller andra objudna gäster. Om du vill ha en säkerhetsdörr som skyddar mot inbrott ska du välja den med omsorg. Det finns olika säkerhetsnivåer beroende på vad dörren ska tåla och olika typer av inbrottstjuvar. Till exempel ska en dörr med standard RC 1-3 stå emot en spontan tjuv som inte tar god tid på sig att försöka komma in i ditt hem. En säkerhetsdörr med standard 4-6 står däremot en tjuv som tar tid på sig eller har kraftigare verktyg.