Hemlarm

Dörren är en vanlig ingång för exempelvis en tjuv att bryta sig in genom. En säkerhetsdörr gör det däremot väldigt svårt, i en del fall omöjligt, att bryta sig in utan väldigt särskilda verktyg. En säkerhetsdörr från Woodsteel kan också skydda mot bränder som kan uppstå eller störande ljud som kommer utanför bostaden. Säkerhetsdörrar måste också följa de krav som finns i diverse lagar och föreskrifter. Detta gör att du kan vara tryggare i ditt eget hem om du köper en säkerhetsdörr som uppfyller dessa krav.

En säkerhetsdörr finns i olika utföranden. Du kanske är i behov av en ytterdörr till din villa. Eller så vil du byta ut din lägenhetsdörr till en säkerhetsdörr. Det kan också vara så att ni är en bostadsrättsförening som exempelvis vill byta ut er entréport till en säkerhetsdörr från Woodsteel. Oavsett vilken dörr du söker kan du hitta den som passar just dina behov allra bäst.

Vad en säkerhetsdörr från Woodsteel kan skydda dig mot

Som vi redan varit inne på kan en säkerhetsdörr hjälpa dig med att vara trygg mot olika saker som till exempel:

  • Ljudreduktion. Du bör ta reda på vilka typer av ljud som stör dig och inom vilka frekvensområden. Det kan till exempel handla om ljud av fotsteg, basljud, tal eller trafikbuller. En säkerhetsdörr från Woodsteel dämpar bland annat ljud bättre vid lägre frekvenser än andra vanliga typer av dörrar.
  • Brand och rökgastätning. I serien Protection C30 med inbrottsklass 3 och 4 är godkända för tätning av rökgaser. Avseende brandklassningar bör du kontrollera vilken klass den dörr du är intresserad av har.
  • Inbrott eller andra objudna gäster. Om du vill ha en säkerhetsdörr som skyddar mot inbrott ska du välja den med omsorg. Det finns olika säkerhetsnivåer beroende på vad dörren ska tåla och olika typer av inbrottstjuvar. Till exempel ska en dörr med standard RC 1-3 stå emot en spontan tjuv som inte tar god tid på sig att försöka komma in i ditt hem. En säkerhetsdörr med standard 4-6 står däremot en tjuv som tar tid på sig eller har kraftigare verktyg.
Hemlarm

Det är inte konstigt att man oroar sig för inbrott när man åker iväg på semester. Varje år sker mängder av inbrott runt om i landet. Något som många kanske inte tänker på är att det normalt inte är ytterdörren som är den vanligaste ingången för inbrottstjuvarna. Istället är det oftare ett fönster, en bakdörr eller en altandörr som tjuvarna kan bryta upp och ta sig igenom. Dessa ingångar är helt enkelt sämre skyddade än entrén, därför bör man inskaffa ett hemlarm bäst i test.

Många investerar i säkerhetsdörrar, men gör inte särskilt mycket för att skydda husets övriga in- och utgångar. Däremot är det vanligt att entrén blir en utgång för tjuvarna. Att bära ut stöldgodset, till exempel om det är en stor TV, är helt enkelt lättare genom ytterdörren än genom ett fönster.

Men hur effektivt är egentligen ett inbrottslarm? Det är en fråga som det givetvis inte går att ge ett rakt svar på. Det beror mycket på vilket larmpaket du har, och vad som händer om larmet utlöses. Om inbrottslarmet går direkt till en central som kan kontakta polis, och du har kombinerat det med en övervakningskamera, är chansen större att förövaren tas fast. Än större är chansen att tjuven upptäcker detta och ignorerar ditt hus helt och hållet. Men då måste det också vara tydligt vilken säkerhet som finns.

Faktum är att det finns en hel del metoder man kan använda för att göra sitt inbrottslarm mer effektivt. Ett ganska vanligt tillvägagångsätt är att man installerar två larm. Ett ”riktigt” inbrottslarm som är tyst, och en siren som tjuter när larmet går igång. Om tjuven skulle lyckas tysta det tjutande larmet – i tron om att larmet är avbrutet – kommer det tysta larmet att gå till en central (om du nu har det i paketet).

På sommaren brukar inbrotten öka i villor. Även om man har larm är det viktigt att känna till att man kan få inbrott ändå, givetvis. Om ett källarfönster slås sönder till exempel – och du inte har sensorer där – kan tjuvarna ta sig in. Är de rutinerade vet de att de har några minuter på sig att ta med sig det som de vill ha.