Blogg

Stockholms Elbolag är en av de lite mindre elleverantörerna på den svenska elmarknaden. Som tur är har det dykt upp flera sådana under de senaste åren. Dessa utmanar tillsammans de stora drakarna som tidigare har haft något av ett oligopol. Genom att välja en mindre aktör kan du som konsument gynnas på flera sätt.

Tyvärr saknar många konsumenter förståelse för hur viktigt det faktiskt är att välja elavtal. Det är viktigt att du gör ett aktivt val av elleverantör och avtal, och här förklarar vi varför!

Vanliga missuppfattningar om elavtal

Det finns många vanliga föreställningar om elavtal som är missvisande eller till och med helt felaktiga. Några av de vanföreställningar som många svenskar har är att:

 • Det inte har någon betydelse vilket elavtal som väljs – kostnaden är ändå densamma.
 • Den tid på året då det alltid är fördelaktigt att binda elpriset är sommaren.
 • Det kostar alltid mer att teckna ett fast elavtal på vintern.
 • Elen kostar alltid detsamma i slutändan oavsett vilka val man gör.
 • Det finns ingen anledning att välja så kallad grön el – grön och brun el blandas ändå i elledningen.

Det är alltså INTE så här det ligger till. Därför kommer vi här fokusera på hur verkligheten faktiskt ser ut!

Betala mindre för din el – välj Stockholms Elbolag

För att återknyta till missuppfattningarna ovan kan vi slå hål på flera av dessa genom att använda Stockholms Elbolag som ett exempel. Till exempel är det i själva verket viktigt att du själv väljer en elleverantör och ett elavtal. Kostnaden mellan de olika alternativen på marknaden varierar nämligen kraftigt. Mindre aktörer, som Stockholms Elbolag, gör sitt bästa för att hålla nere priserna på el.

Om du till exempel bor i en villa som värms upp av el och byter till det billigaste alternativet från det dyraste kan du spara omkring 3 500 kronor per år. I tider som dessa när elpriset är väldigt högt kan du förmodligen spara än mer på att göra ett aktivt val!

Det är inte heller alltid bäst att binda elpriset på sommaren eller dyrare att göra detta på vintern. Elen kostar dessutom olika beroende på vilket elavtal du tecknar. Och när det kommer till grön el finns det stora fördelar för såväl dig själv som för miljön om du väljer ett grönare alternativ!

Blogg

Visste du att det finns fler än 900 identifierade smaker när det kommer till ölsorter? De öl som finns tillgängliga på fat eller flaska skiljer sig nämligen väldigt mycket åt vad gäller smakprofil. Det enklaste sättet att komma till denna insikt är genom att gå på ölprovning i Stockholm. Detta är också ett utmärkt sätt att få in en fot och lära sig grunderna i denna konstform.

Vissa skulle kanske hävda att ett öl inte bör utsättas för samma utförliga granskning och testning som fina viner utsätts för. Men som alla i branschen vet skulle inte detta påstående kunna vara mer fel! Visst – det måste även fortsatt vara helt okej för de gäster som så önskar att nonchalant kunna dricka sin favoritöl utan vidare eftertanke. Men det finns också en anledning till att det är populärt med ölprovning i Stockholm. Många öldrickare vill ta sin kunskap på området till nästa nivå!

Detta kan du lära dig på en ölprovning i Stockholm

Exakt vad du kan lära dig genom att gå på en ölprovning varierar förstås beroende på vem som håller i provningen. Men nedan berättar vi i korthet vad du kan förvänta dig att få lära dig i samband med en ölprovning i Stockholm.

Sannolikheten är nämligen stor att bland annat dessa saker nämns:

 • Val av glas
  Du får säkert lära dig vilka slags glas som lämpar sig bättre för provning av öler än andra glas.
 • Färg och klarhet
  Du dricker inte bara med doft- och luktsinnet utan även med synen. Därför är ölets färg och klarhet två viktiga faktorer att tänka på när du testar öl.
 • Doft
  Ölet doft är förstås en annan viktig faktor som högst troligt kommer tas upp för diskussion.
 • Smak
  Smaken är kanske den allra viktigaste faktorn. Det spelar ju ingen roll hur ett öl ser ut och doftar om det inte också smakar gott!
 • Ingredienser
  Idag finns det många spännande mikrobryggerier på marknaden. Dessa experimenterar ofta med spännande ingredienser. Därför är de ingredienser som ett öl utgörs av också en viktig diskussionspunkt vid en ölprovning i Stockholm.
Bygg

Attefallshus har med tiden blivit alltmer populära bland svenskar. Och det är inte konstigt eftersom det är en lagom stor byggnad som passar för många olika användningsområden. Du kan få ett rymligt förråd, eller en gäststuga på den egna tomten utan större ansträngning.

Svar på vanliga frågor om attefallshus

Innan du bygger eller köper ett attefallshus kan det säkerligen uppkomma en mängd olika frågor. Det är viktigt att du får svar på dina frågor för att det inte ska uppstå missförstånd.

Dessa är svaren på några av de vanligaste frågorna:

 • Behöver jag ha ett bygglov? Nej, men det får inte vara över en viss storlek (inte över 30 kvm och inte över 4 meter mellan mark och taknock). Du behöver också göra en bygganmälan innan du kan påbörja bygget.
 • Hur stort får ett attefallsgarage vara? Samma regler gäller för attefallare som används som garage eller för andra ändamål. Dessa små hus kan användas som enkelgarage. Reglerna är dock desamma: storleken får vara max 30 kvadratmeter när du bygger utan bygglov. Så om du vill ha ett bygglovsfritt garage är det denna regel som du behöver förhålla dig till utöver de andra villkoren.
 • Vad måste jag tänka på om jag vill hyra ut mitt attefallshus? Ditt attefallshus måste uppfylla alla de krav som ställs på ett permanentboende för att du ska kunna hyra ut det. I annat fall kan det endast hyras ut tre månader om året.
 • Hur nära tomtgränsen får man bygga? Attefallaren måste placeras åtminstone 4,5 meter från tomtgränsen. Placeringen måste dessutom ske i omedelbar närhet till ett bostadshus med en eller två våningar. Dessutom måste placeringen vara åtminstone 30 meter ifrån den närmaste järnvägen.
 • Hur hög får en attefallsbyggnad vara? En attefallares höjd får inte överstiga den taknockshöjd som bostadshuset har. Den högsta tillåtna höjden är dock 4 meter mellan mark och taknock. Det är dessutom viktigt att huset uppförs i närhet till det aktuella bostadshuset.
 • När kom reglerna kring attefallare? Det var i juli 2014 som de åtgärder som gör det möjligt att uppföra attefallare kom till. Det är dessa regler som gör att du numera kan bortse från de bestämmelser som gäller enligt detaljplanen. Du kan till och med bygga din attefallare på en prickat mark. Det är dock viktigt att notera att dessa bygglovbefriade åtgärder endast gäller i direkt närhet till en- eller tvåbostadshus.
Blogg

Här kan du läsa mer om stambyte hur ofta det ska ske och andra frågor som är bra att känna till för till exempel fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Vi har sammanställt information från flera olika källor för att skapa en snabb och introduktion till stambyten.

Stambyte – hur ofta?

På frågan ”Stambyte, hur ofta?” är det svårt att ge ett rakt svar. Generellt brukar man säga att stammarna i en fastighet håller mellan trettio och sextio år. Med det sagt, så finns det undantag och flera rörfirmor kan vittna om rör som håller längre eller kortare tid än så. Men det är en god tumregel.

Du som är fastighetsägare eller är med i en bostadsrättsförening bör ha särskilt god koll på rören om det snart är 30 år sedan ett byte gjordes. Givetvis kan man anlita en expert som kan komma och bedöma skicken på rören. Men svaret på frågan ”Stambyte – hur ofta?” kan alltså variera. Om byten behövs göras med tätare intervaller än det som nämns ovan beror det ofta på akuta skador på stammarna eller avloppet, som inte går att lösa med någon annan metod än att komplett byte ut det.

Nämnas bör att livslängden på flesta tätskikt är runt 30 år, och det kan vara en god idé att byta rör och skikt samtidigt.

När bör man renovera istället för att byta?

Det finns inget rakt svar på den här frågan heller – det beror helt på rörens skick och fastighetens förutsättningar. Många föredrar att göra en så kallad relining istället för ett stambyte, men det bör nämnas att ett stambyte så småningom är oundvikligt. Relining kan vara ett mycket bra sätt att skjuta fram behovet av ett byte på – men det kan inte ses som ett substitut.

Generellt kan man säga att en rörrenovering kan vara fördelaktigt vid mindre, enstaka problem. Ett komplett byte kan då vara ett för högt pris för att bli av med besvären. Men – om problemen är ganska stora och återkommande, på flera platser i avloppssystemet, kan det vara ett stambyte som krävs.
Sammanfattat kan sägas att:

 • Relining och byten passar sig vid olika tillfällen – det viktigaste är att man har god koll på rörens skick och vidtar åtgärder efter det. Relining eller stambyte, hur ofta eller när? Allt beror på rörens skick.
 • En inspektion behöver inte kosta särskilt mycket – och det kan visa sig vara väl värt pengarna.
Ny

Varje företag behöver ha ett system för att på ett strategiskt sätt kunna belöna sina anställda. Detta är helt nödvändigt för att kunna visa uppskattning för de medarbetare som utmärker sig lite extra och därmed i högre utsträckning bidrar till verksamhetens framgång. Det är nämligen viktigt att man som arbetsgivare ser sina anställda och ger ett erkännande för deras arbetsinsats. Detta kan du enkelt göra genom att klicka hem ett gåvokort till din personal från giftcard.se.

Men tyvärr är detta något som av olika anledningar negligeras av många företag. För även om de anställda såklart får kompensation för sitt arbete i form av lön är detta sällan tillräckligt. Det är även viktigt med den där lilla extra gesten som visar att den enskilde anställde är uppskattad av företaget och ses som en värdefull tillgång. Dessutom är det viktigt att på ett korrekt sätt visa uppskattning för de medarbetare som bidrar lite extra med sin kompetens och erfarenhet. Genom att se och medarbetarna och visa uppskattning för dessa kan du få dem att bli mer lojala och villiga att se till företagets bästa.

Visa uppskattning med presentkort från giftcard.se

Så hur visar man då sin uppskattning till sina anställda, kanske du undrar? Detta kan du som arbetsgivare göra på flera olika sätt. Du kan till exempel visa din uppskattning genom handskrivna lappar med uppmuntrande ord. Du kan också lyfta fram enskilda medarbetare i rampljuset efter att de har utmärkt sig på ett positivt sätt. Men ett av de enklaste och mest effektiva sätten är att ge dem ett gåvokort. Denna företagsgåva är ofta väldigt uppskattad och kan enkelt beställas via https://giftcard.se.

Det finns flera olika tillfällen då du kan vilja ge presentkort till dina anställda. Du kan till exempel använda denna gåva som:

 • En julgåva. Julgåvor är väldigt vanliga företagsgåvor som är högt uppskattade av personalen.
 • Ett sätt att motivera och uppmärksamma. Dessa presentkort kan även användas för att motivera personalen och för att uppmärksamma iögonfallande prestationer.
 • En jubileums- eller minnesgåva. Du kan även skänka dina anställda gåvokort som en minnesgåva eller jubileumsgåva.
Sökmotoroptimering SEO, Sökoptimering

Med Google Places och Bing Places som ger Gävle ett enormt uppsving i den lokala sökmotorrankningen har behovet av ett SEO-företag i Gävle ökat. Om du har en närvaro på nätet i Gävle bör du dra nytta av ett professionellt SEO-företag i Gävle. Sökmotoroptimering är processen att förbättra webbplatsens position på sökmotorernas resultatsidor (SERP), genom olika metoder som länkbyggande, betalda placeringar och optimering av lokalt innehåll. Om du vill se till att dina webbsidor rankas högt i sökmotorerna är det nödvändigt att anlita ett kvalificerat SEO-företag i Gävle som specialiserat sig på sökmotormarknadsföring.

Sökmotoroptimering i Gävle handlar till stor del om att se till att din webbplats visas högst upp på sökresultatsidorna när användare söker efter vissa sökord. Ett sätt att se till att detta sker är genom organisk sökoptimering. Organisk SEO eller naturlig SEO, som det är mer känt, innebär att optimera webbplatser för en eller flera nyckelfraser eller nyckelordskombinationer. Den största fördelen med organisk SEO är att du inte betalar för annonser; därför sparar du på annonspengar. Det kan dock krävas stora ansträngningar för att bibehålla en hög placering i sökresultaten. För företag som inte vill spendera stora belopp på organisk SEO kan ett prisvärt professionellt SEO-företag i Gävle hjälpa till att uppnå hög organisk trafik.

Det finns andra fördelar med att använda ett SEO-företag i Gävle förutom högkvalitativa sökmotorresultat. Om du har en webbplats som får ett stort antal unika besökare varje dag är det viktigt att öka din synlighet genom att öka din närvaro i den digitala marknadsföringen. Detta innebär användning av webbplatser som profiler i sociala medier, pressmeddelanden och artikelmarknadsföring för att öka din synlighet och varumärkeskännedom. Ett kvalificerat SEO-företag i Gävle kommer att ha erfarenhet av digital marknadsföring, så det är troligt att de kan hjälpa dig att utveckla din närvaro på nätet och skapa en ny kundbas.

 1. En annan fördel med att utnyttja ett professionellt SEO-företag i Gävle är det sätt på vilket de kan förbättra din webbplats med länkbyggande. En av de viktigaste fördelarna med SEO är att de kan uppnå organisk tillväxt i ditt företag genom att skapa relevanta länkar till din webbplats. Det är viktigt att komma ihåg när man söker ett professionellt SEO-företag i Gävle att de bör erbjuda effektiva tjänster för länkbyggande. Detta kommer att hjälpa din webbplats att bli mer populär i sökmotorerna.
 2. Det finns andra fördelar med att anlita ett professionellt SEO-företag i Gävle, till exempel möjligheten att få sökmotorbidrag av högsta kvalitet. Sökmotoransökningar är en viktig del av de stora konkurrensutsatta sektorerna.
 3. Ett skickligt SEO-företag i Gävle kommer att kunna erbjuda dig sökmotorbidrag av högsta kvalitet till ett överkomligt pris. Dessa anmälningar behövs för att förbättra din webbplats prestanda i sökmotorerna och föra den upp mot toppen av sökmotorresultaten. Om du vill bli mycket framgångsrik är det därför viktigt att anlita ett kvalificerat SEO-företag i Gävle för alla dina krav på internetmarknadsföring.

Den sista fördelen med att anlita ett professionellt SEO-företag i Gävle är att de kan hjälpa dig att få organisk trafik. Organisk trafik är besökare som inte har fått betalt för att besöka din webbplats. Organisk trafik är gratis och kräver ingen betalning för att få den. För att få organisk trafik av hög kvalitet från de stora sökmotorerna som Google, Yahoo, Bing och MSN kan ett kvalificerat SEO-företag i Gävle hjälpa dig att uppnå en hög placering i sökmotorerna. Om du skulle försöka uppnå en hög ranking utan att använda ett kvalificerat SEO-företag skulle du inte lyckas få organisk trafik.

Tips för att anlita det bästa SEO-företaget

Det bästa SEO-företaget i Gävle är inte svårt att hitta. Du måste bara veta hur. Precis som med de flesta andra företag använder de bästa företagen i Gävle vissa annonseringsmetoder som lockar till sig klienter och kunder. Därför är det avgörande att välja ett företag som är villigt att arbeta till din fördel. Nedan följer några av de bästa tjänster som erbjuds av det bästa SEO-företaget i Gävle för ditt företag.

Det bästa SEO-företaget i Gävle kommer att förstå dina behov och hjälpa dig att skapa en lämplig kampanj för att nå din målgrupp. Med deras hjälp kommer du att kunna öka antalet besökare på din webbplats samt öka de intäkter som kommer in. Vissa företag i Gävle specialiserar sig på olika områden som professionell SEO, länkbyggande och PPC. När du väljer den bästa SEO Gävle kan du få ett erfaret och skickligt team av yrkesmän som sköter hela processen åt dig. Du kan anlita ett av de bästa SEO-företagen i Gävle för att sköta hanteringen av din webbplats eller så kan du anlita en privatperson för att sköta de olika uppgifterna på din webbplats.

En av de bästa fördelarna med att anlita ett företag i Gävle för att hantera din webbplats är att de kommer att kunna erbjuda dig personlig service. Varje projekt är utformat för att förbättra din verksamhet. Dessutom har ett professionellt team från ett bra SEO-företag i Gävle erfarenhet av att hantera olika aspekter av sökmotoroptimering, inklusive marknadsföring i sociala medier och lokala SEO-tekniker. Det finns olika fördelar förknippade med varje metod för marknadsföring online. Om du vill maximera din vinst måste du därför anlita ett professionellt SEO-företag i Gävle som specialiserar sig på att optimera dina webbplatser i enlighet med detta.

En annan fördel när du anlitar en SEO-expert i Gävle är att de ger kontinuerlig utbildning till sin personal för att hålla dem uppdaterade om de senaste trenderna och teknikerna. De hjälper också sina kunder att uppdatera sina webbplatser med de senaste tipsen och teknikerna för att förbättra sin verksamhet. Om du inte är tekniskt kunnig finns det tillfällen då du inte har den kunskap som krävs för att optimera din webbplats eller ens läsa igenom de senaste vitböckerna om SEO-tekniker. Därför är det viktigt att anlita det bästa SEO-företaget i Gävle för att se till att din webbplats fungerar optimalt.

Avstånd från att anlita professionella för att optimera din webbplats kan du också välja att lägga ut vissa av uppgifterna på entreprenad. Det finns många företag som erbjuder olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat SEO-design, skapande av bloggar, skrivande av SEO-artiklar, webbdesign, hantering av sociala medier och andra marknadsföringstjänster. De bästa företagen i Gävle som specialiserar sig på dessa typer av tjänster har experter som är erfarna och skickliga i alla aspekter som rör SEO-tekniker. Om du väljer att lägga ut de ovannämnda tjänsterna på entreprenad kommer du definitivt att få det bästa värdet för dina pengar.

För det sista är det lämpligt att be om kundreferenser innan du anlitar ett företag. Detta beror på att olika företag erbjuder olika typer av tjänster och därför bör det bästa SEO-företaget i Gävle som passar ditt företags behov bäst vara det du anlitar. Innan du bestämmer dig för ett visst företag bör du dessutom ta reda på nivån på deras erfarenhet, rykte och deras framgångsfrekvens. Att hitta det bästa SEO-företaget i Gävle bör alltså inte vara en skrämmande uppgift om du följer vissa tips. Allt du behöver göra är att investera lite tid i att göra lite researcharbete och få det bästa SEO-företaget i Gävle för dig själv!

En guide till sökmotoroptimering för nybörjare

 • Sökmotoroptimering (SEO) är en mycket viktig aspekt av online-verksamhet för dem som vill generera mer pengar genom att driva fler besökare till sina webbplatser.
 • SEO riktar sig till både obetald och betald trafik och inte nödvändigtvis till direkttrafik.
 • SEO är ett sätt att marknadsföra ditt företag på Internet.
 • Du kan också använda dig av pay per click-kampanjer (PPC) och annonser för att öka din synlighet på nätet, men SEO ser till att du rankas väl i sökmotorernas resultat och därmed får mer målinriktad trafik till din webbplats.
 • Det finns många aspekter av SEO som du måste känna till om du vill lyckas med dina ansträngningar på nätet.

Konsultationer för sökmotoroptimering

Vad är sökmotoroptimeringskonsultation? Sökmotoroptimering är en uppsättning tekniker och verktyg som hjälper din webbplats att rankas högre på sökmotorernas resultatsidor, vilket leder till mer målinriktad trafik till din webbplats och förhoppningsvis mer affärer för dig. Som konsult inom Internetmarknadsföring som arbetar med små och medelstora företag under de senaste 10+ åren har jag sett många metoder och produkter som marknadsförs via sökmotorer, från pay per click-annonsering till artikelskrivning till länkbyggande och nästan allt annat som påstår sig öka sökmotorernas placering eller ”stinkning” – den term som används för att beskriva alla metoder eller produkter som används för att driva trafik till en webbplats.

Hur skiljer vi då det goda från det dåliga? För det första tar sökmotorerna hänsyn till vissa kriterier när de sammanställer sina listor. De flesta av dessa kriterier är inte intuitiva för den genomsnittlige webbplatsägaren, så det är viktigt att ha en konsulttjänst som kan erbjuda en logisk förklaring av de bästa teknikerna konsulten kan använda för att placera din webbplats högre. Detta kommer att öka kvaliteten på dina besökare och, i slutändan, dina intäkter.

För det andra är de flesta konsulter inte utbildade inom sökmotoroptimering, så de förstår förmodligen inte de tekniska aspekterna av hur det fungerar, eller så kanske de inte ens känner till några av de nyare trenderna, som sociala medier och Digg, som kan ha en inverkan på att placera din webbplats i toppen av sökmotorerna. (Det är viktigt att notera att rådgivning om sökmotoroptimering INTE är samma sak som rådgivning om sökmotoroptimering! Även om det är båda metoder som kan hjälpa din webbplats att öka sina placeringar i sökmotorerna, är konsultverksamhet inom sökmotoroptimering en form av teknisk analys som kan ge ditt företag en djupare inblick i sökmotoroptimeringens inre arbete och dess tillämpning på just din affärsmodell. Mitt webbkonsultföretag erbjuder bland annat konsulttjänster för sökmotoroptimering och konsulttjänster för pay-per-click-annonsering. Om du vill veta mer om våra tjänster kan du kontakta våra webbkonsulter redan idag.

Sökmotoroptimeringsspecialist kan hjälpa dig att hamna i topprankningen på Google

Om du vill anlita en professionell sökmotoroptimeringsspecialist har du kommit till rätt ställe. SEO eller sökmotoroptimering är en viktig färdighet som du måste behärska om du vill att din webbplats ska rankas bra i de stora sökmotorerna. Det tar lite tid och övning, men slutresultatet kommer att vara värt det. SEO-specialister anlitas av företag eller privatpersoner som vill få sina webbplatser uppmärksammade av potentiella kunder. Om du har funderat på att anlita en SEO-specialist kan du läsa vidare för att ta reda på hur de kan hjälpa dig.

De flesta SEO-specialister har åtminstone goda kunskaper om sökmotoroptimering. Ibland räcker denna kunskap inte till och du behöver lite hjälp för att få din webbplats rankad på de översta platserna i sökmotorresultaten. Om du är nybörjare inom digital marknadsföring behöver du anlita en god kunskap om SEO-praktiker, särskilt om du också är ny inom online-verksamhet. En god kunskap om SEO hjälper dig att lära dig mer om onlinevärlden och ger dig en bättre förståelse för hur du kan använda digital marknadsföring online till din fördel.

Sökmotorernas ranking baseras på ett antal faktorer som bland annat omfattar hur populär webbplatsen är, dess relevans för nyckelord och hur effektivt webbplatsen har optimerats. Bra specialister på sökmotoroptimering kommer att berätta exakt hur du ska manipulera dessa faktorer för att öka dina chanser att få topplaceringar i sökmotorresultaten. Detta är en av de mest effektiva metoderna för att marknadsföra din webbplats och öka dess popularitet hos sökmotorerna. Om du vill få mer trafik måste du anlita en bra sökmotoroptimeringsspecialist som har erfarenheten och kunskapen att göra det.

Sökmotormarknadsföring i Gävle – hur det kan hjälpa ditt företag

Tecknet sökmotormarknadsföring i Gävle hänvisar till en kombination av flera tekniker som används för att öka trafiken på webbplatsen. Dessa inkluderar pay per click-annonsering, sökmotoroptimering och även medieköp för att öka varumärkeskännedomen. Sökmotoroptimering fungerar genom att förbättra en webbplats synlighet i stora sökmotorer som Google, Yahoo och Bing. SEO-företag i Gävle kan anlitas för att öka synligheten på nätet och generera maximal exponering på nätet för alla företag i Gävle. Det finns flera SEO-byråer i Gävle som erbjuder ett varierat utbud av tjänster för att uppfylla olika företagskrav.

Ett bra företag för sökmotormarknadsföring i Gävle hjälper till att förbättra varumärkeskännedomen, generera mer trafik och förbättra försäljningen. En pålitlig leverantör av SEO-tjänster kan göra stor skillnad för ditt företag genom att ge dig rätt hjälp och vägledning. Det viktigaste att tänka på när man anlitar ett SEO-företag är att det ska kunna ge sina anställda rätt mängd utbildning. Endast eftermarknadssupport som erbjuds av ett SEO-företag i Gävle kan hjälpa ditt företag att fungera effektivt. En bra SEO-byrå i Gävle kan förbättra din webbplats sökmotorrankning genom att erbjuda relevant, färskt innehåll som bidrar till att locka fler besökare.

Sökmotormarknadsföring i Gävle handlar om att optimera webbplatser med etiska metoder. Den här typen av marknadsföringsföretag fokuserar vanligtvis på SEO-strategier som hjälper en webbplats att få en högre placering i sökresultaten. Det kan hjälpa din webbplats att nå en högre position genom att använda etiska metoder som betald-per-klick-reklam, länkbyggande och sökmotoroptimering. När det gäller internetmarknadsföring har Gävle ett av de största internetmarknadsföringsföretagen och ett av de mest erfarna teamen, som är dedikerade till att tillhandahålla den bästa tjänsten för sökmotormarknadsföring till sina kunder. Om du vill öka synligheten på nätet och förbättra ditt företags varumärkesvärde är Gävle det bästa stället att leta efter rätt företag för internetmarknadsföring.

Företag för marknadsföring av sökmotorer

När du väljer ett företag för sökmotormarknadsföring är det viktigt att fråga vilka tjänster de erbjuder samt hur snabbt de kan slutföra arbetet. Alla sökmotormarknadsföringsföretag är inte likadana och alla företag hävdar inte att de erbjuder samma tjänster. Många företag hävdar att de erbjuder liknande tjänster, men expertisen och erfarenheten hos företagets anställda gör hela skillnaden för en webbplats prestanda. När du söker professionella tjänster för sökmotormarknadsföring bör du ta hänsyn till följande:

Hur snabbt svarar de på förfrågningar? Detta är ett viktigt övervägande eftersom du vill veta att det sökmotormarknadsföringsföretag du arbetar med är villigt att tillgodose dina behov så snabbt som möjligt. Helst vill du prata med de professionella på telefon innan du skickar in din webb- eller PPC-reklam, men om du har en befintlig kampanj kommer du inte att kunna prata med de professionella på telefon. Se till att det företag du anlitar tillåter dig att diskutera marknadsföringsplaner över telefon innan du godkänner en plan.

Ovanstående punkter är bara några av många som du bör ta hänsyn till när du arbetar med ett företag för marknadsföring av sökmotorer. För att hitta det bästa företaget bör du jämföra olika byråer för att se vilka som har erfarenhet av att arbeta med din specifika bransch samt vilka tjänster de kan erbjuda dig. Det är viktigt att komma ihåg att alla SEO-kampanjer kan misslyckas om de nyckelord som används för att marknadsföra din webbplats inte får tillräckligt med trafik för att öka din ranking. När du arbetar med ett SEO-marknadsföringsföretag är det viktigt att de förstår din specifika bransch och hur sökmotorernas ranking bestäms, så att de kan öka dina chanser att få topplaceringar i sökmotorerna.

Tips för att hitta det bästa SEO-företaget

Sökmotoroptimering (SEO) är processen att optimera din webbsida för att få en högre placering i stora sökmotorer som Google, Yahoo och Bing. Detta är möjligt genom länkbyggande, bloggkommentarer, social bookmarking och andra optimeringsstrategier på plats. Om du planerar att anlita det bästa SEO-företaget i Gävle bör du vara medveten om några tips som hjälper dig att hitta ett av de bästa. I den här artikeln kommer vi att ta upp några av de viktiga faktorer som du bör tänka på när du letar efter ett SEO-företag i Gävle.

 • Vi vet alla att det kan vara ganska utmanande att hitta det bästa SEO-företaget i Gävle eftersom det finns många företag som erbjuder tjänster för optimering av webbplatser i Gävle. Vissa av de bästa SEO-företagen kanske inte tillhandahåller professionella optimeringstjänster. Några andra kanske bara koncentrerar sig på pay per click-annonsering, medan det finns företag som också erbjuder organisk sökmotoroptimering.
 • Så, vad ska du titta på när du anlitar ett SEO-företag? Du bör kontrollera erfarenhet och specialisering. Det är viktigt att kontrollera hur många kunder företaget har hanterat. Kontrollera om de har sakkunniga marknadsförare och innehållsförfattare. Kontrollera också resultaten av deras kampanjer. Du måste också se till att de erbjuder gratis revisioner och uppdateringar.
 • En annan viktig faktor är trovärdighet. När du letar efter en SEO-firma i Gävle måste du se till att du kontrollerar kvaliteten på deras arbete. Att anlita ett företag med lågt rykte är ingen bra idé eftersom du kan sluta slösa bort dina pengar. Om webbsidan till exempel har många HTML-fel och trasiga länkar är chansen stor att sidan inte har den nivå av HTML-kodning som krävs.

Du bör också kontrollera de tjänster som de erbjuder. Vissa företag kanske inte erbjuder att förbättra din webbplats ranking enligt ett visst mönster. Istället erbjuder de tjänster som inkluderar artikelinlämning, kataloginlämning, inlämning av pressmeddelanden och länkbyggande. Allt detta varierar beroende på ett företags behov.

Sist men inte minst bör du också tänka på priset. Du bör aldrig välja den billigaste SEO Gävle. Leta alltid efter det bästa SEO-företaget som erbjuder det bästa värdet för dina pengar. Det finns många företag som annonserar för bra för att vara sanna erbjudanden, men dessa är oftast bedrägerier. Undvik alltid dessa företag.

 

Ny

När du befinner dig mitt uppe i flytten tar den all din lediga tid. Men även om alla bitar vanligtvis faller på plats mot slutet av processen kan den medföra en hel del stress. För många är en flytt rentav något av det mest stressande som man kan göra. Du kan dock få hjälp med att bära denna börda om du väljer att anlita en flyttfirma i Malmö.

Flyttfirmor specialiserar sig nämligen på att flytta privatpersoners bohag. De kan även utföra en rad andra flyttjänster såsom:

 • företagsflytt
 • flytt av särskilt tunga föremål
 • pianoflytt

Din lokala flyttfirma har varit med om det mesta när det kommer till flyttar. Vissa har gått som smort medan andra har varit smått kaotiska. Därför kan de komma med nyttiga tips och råd samt vara en trygg hand att hålla i genom denna stressfyllda process.

Så kan din flyttfirma i Malmö hjälpa dig med stresslindring

Hur kan en flyttfirma i Malmö göra din flytt mindre stressfylld, kanske du undrar? Svaret på denna fråga är enkelt men också omfattande. När du flytta i Malmöregionen kan de hjälpa dig att bära den rent fysiska börden. Men utöver själva transporten kan du även få hjälp med packning, montering och demontering samt andra flyttrelaterade tjänster.

Med det sagt är det också viktigt att du själv vidtar vissa åtgärder för att lindra din stress. Det finns nämligen vissa saker som du inte kan få hjälp med av din flyttfirma i Malmö. Nedan delar vi med oss av några handfasta tips som kan hjälpa dig att hålla nere din stressnivå.

Tips för stresslindring vid flytt i Malmöregionen

Vad du bör tänka på för att lindra din stress när du flyttar är bland annat att:

 • Du bör planera flytten och inte vara en tidsoptimist. Din flyttfirma i Malmö hjälper dig gärna med det praktiska kring flytten. Själva planeringen behöver du dock själv ansvara för. Så se till att ha en noggrann och utförlig plan som inte är alltför tidsoptimistisk.
 • Ge dig själv utrymme för annat. Flytten kan lätt ta över hela ditt liv. Därför är det viktigt att du sover och vilar tillräckligt mycket. Se också till att få tid över åt andra aktiviteter, såsom restaurangbesök eller biobesök.
Bygg

En trekammarbrunn är det första som du behöver i en reningsprocess för ditt avlopp. Det avser hushåll som inte har någon anslutning till kommunalt avlopp utan har en enskild avloppsanläggning. Denna typ är den vanligaste av alla slamavskiljare som finns på marknaden.

Trekammarbrunnen skiljer på de fasta och flytande delarna i ditt avloppsvatten från toalett, bad, tvätt och disk, så kallat blandat avloppsvatten. Den sorterar därmed ut de grövre partiklarna innan vattnet går vidare i reningsprocessen. En trekammarbrunn ska tömmas vid behov. Det sker oftast en gång per år och sköts av din kommun mot en avgift som du behöver betala.

Det man ska veta är att en trekammarbrunn inte renar själva avloppsvattnet från olika typer av föroreningar. Det görs istället i nästkommande steg i den större reningsprocessen i form av markbädd, infiltration eller minireningsverk. Du som är fastighetsägare är ansvarig för att din avloppsrening fungerar utifrån de krav som ställs. Du behöver också ta reda på om du ska rena utifrån en mellan eller hög skyddsnivå.

Vad du bör tänka på när du ska köpa en trekammarbrunn

Det finns vissa saker som du bör tänka på innan köp av en trekammarbrunn:

 • Få den godkänd av din kommun innan den går i drift. Om du inte gör detta kan en sanktionsavgift tas ut på mellan 3 000 och 5 000 kronor vilket är en onödig kostnad.
 • Se till att storleken är rätt. Storleken på brunnen beror på hur många hushåll som ska använda den. Ett hushåll räknas med fem personer och då behövs en på 2 m3. Om du till exempel har ett stort badkar på över 300 liter kan du behöva en större storlek.
 • Undersök om du kan återanvända din nuvarande trekammarbrunn. Det är din kommun som beslutar om du kan använda din brunn eller om den behöver bytas ut eller på annat sätt åtgärdas.

Det är viktigt att din brunn fungerar som den ska. Om den inte fungerar kan det uppstå slamflykt vilket kan leda till stopp i avloppet. Det kan också bidra till att hela reningsfunktionen inte längre fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Blogg

En allt större del av kundens köpresa sker idag på internet. Det har därmed blivit förlegat att endast synas med annonser i tryckta branschtidningar. Numera väljer de flesta potentiella kunder att googla företag eller att använda sig av databaser över relevanta webbsajter. Onlinelistan.com är ett exempel på det senare – en databas som låter dig bläddra och söka bland svenska webbplatser. Genom att lista din hemsida där kan du synas och få exponering i ytterligare en kanal.

Det är nämligen viktigt att synas i sådana här databaser i den digitala tidsålder som vi nu lever i. Detta gäller inte minst om den bransch som ditt företag verkar i är väldigt nischad och specialiserad.

Onlinelistan.com listar webbsidor efter kategori

Onlinelistan.com är inte en sökmotor utan istället ett webbregister. Dessa bägge entiteter skiljer sig åt på flera sätt men delar även vissa likheter. Ett register över webbplatser har bland annat möjligheten att dela in de olika sajterna efter kategori.

https://onlinelistan.com är indelad i många olika kategorier och underkategorier. Så genom att lista din webbsida där kan du öka dina möjligheter att upptäckas och kontaktas. De huvudsakliga kategorierna i databasen som i skrivande stund befolkas av svenska webbsidor är:

 • datorer
 • personliga hemsidor
 • referenser
 • kultur
 • massmedia
 • evenemang
 • regional anknytning
 • politik
 • nöjen och fritid
 • näringsliv
 • samhälle
 • hälso- och sjukvård
 • utbildning
 • vetenskap
 • offentlig förvaltning

När du lägger till din sajt får du välja vilken kategori just din hemsida tillhör.

Så skiljer sig ett webbregister från en sökmotor

Till skillnad från en sökmotor kategoriserar ofta ett webbregister sina listade webbplatser efter kategori. Detta är ett sätt på vilket ett sådant register skiljer sig åt från till exempel Google. Det är dock bra för dig som sajtägare att synas i bägge dessa kanaler.

Ytterligare en viktig skillnad har att göra med länkningen till din webbsida. För även om också Google är ett slags register som länkar till din sajt skiljer de sig åt från onlinelistan.com på denna punkt. Sökmotorers länkar ger nämligen inte din webbsida någon länkkraft – detta gör dock en länk från ett webbregister. Detta är också en vanlig anledning att många onlinemarknadsförare väljer att lista sina sajter i sådana register.

Ny

Personalen är det viktigaste ett företag har och bland det smartaste att göra för företagets utveckling är att lägga tid på medarbetarna. Om man kan öka personalens kunskap och effektivitet kommer företagets lönsamhet och resultat att bli bättre. En interim HR chef kan hjälpa till med detta. För att hitta rätt person för uppdraget är en interimbyrå som Brightmill rätt kontaktväg.

Hur arbetar den som är interim HR chef?

En interim HR chef kan kliva in i ett nytt uppdrag under en kortare period eller under en längre period. En tillfällig HR-chef kan behövas vid rekrytering, sjukskrivningar, tjänsteledigheter eller om HR behövs byggas upp från grunden. En konsult är att föredra:

 • när man behöver rätt person för jobbet snabbt,
 • när organisationen behöver utvecklas,
 • när man vill maximera effektiviteten och personalen,
 • när företaget är i förändringsarbete,
 • när specialkompetens behövs,
 • vid större projekt
 • vid ledigheter

En interim HR chef kan bli den viktigaste tillgången. Konsulten är expert på organisation och hur man skapar motiverade team, chefer och personal. Konsulten fokuserar på att skapa en känsla av syfte och målmedvetenhet hos medarbetarna för att stötta bolaget att nå sina mål. Själva arbetet går ut på att hantera löner, ansvara över rekrytering och kompetensförsörjning. Dessutom kan interimchefen gå in med ett annat perspektiv och konflikthantera, arbeta för trivsel och lagkänsla. Konsulten kan även lösa nya smarta arbetssätt och hantera arbetsrätten på företaget.

Vilka krav ställs på en HRchef?

Det krävs att interimchefen över HR uppfyller kraven för att få arbeta hos företaget. Personen måste ha bred HR-erfarenhet och kunna mycket inom olika grenar. Konsulten ska kunna hantera allt från arbetsrätt och fackliga samtal till arbetsmiljö och delegeringsfrågor. Chefen ska kunna leda utveckling och effektivisera HR-processer. Efter det ska denna kunna följa upp dessa. Konsulten ska kunna behärska att arbeta strukturerat, resultatorienterat och processdrivet.

HRchefens roll vid digitalisering

Alla HR chefer måste kunna hantera digitaliseringen eftersom det är avgörande för ett företags fortlevnad. Rutiner och processer måste upprättas i samband med den ökade digitaliseringen, görs det rätt av en interim HR-chef kommer resultatet att komma snabbare än vad man kunde tro. HR och det digitala går hand i hand och om man använder sig av rätt analysverktyg går det att förebygga arbetsmiljöproblem och sjukfrånvaro.