Hälsa

När smärtan blir outhärdlig, kan det vara frestande att ta mer än en typ av smärtstillande medel för att få lindring. Två av de mest populära smärtstillande medlen i Sverige är Ipren och Alvedon. Men är det säkert att blanda ipren och alvedon och vilka är de potentiella riskerna?

Ipren och Alvedon är två olika typer av smärtstillande medel. När de tas tillsammans kan de ge en förstärkt smärtlindring. Detta beror på att de verkar på olika sätt i kroppen för att minska smärta och inflammation. Denna kombination kan vara särskilt effektiv för vissa typer av smärta.

Säkerhetsaspekter

Även om det kan vara frestande att ta båda läkemedlen samtidigt, finns det vissa risker att vara medveten om. Kombinationen av dessa läkemedel kan öka risken för biverkningar och överdosering. Det är därför viktigt att alltid följa doseringsinstruktionerna på förpackningen och att inte ta mer än den rekommenderade dosen.

Det är också viktigt att vara medveten om att andra läkemedel kan interagera med Ipren och Alvedon. Om du tar andra läkemedel, vare sig de är receptbelagda eller receptfria, bör du rådgöra med din läkare eller apotekare innan du kombinerar dem med Ipren och Alvedon.

Tecken på överdosering

Överdosering av antingen Ipren eller Alvedon kan vara farligt. Symtom på överdosering av Ipren kan inkludera magont, illamående, kräkningar, huvudvärk, yrsel och tinnitus. Överdosering av Alvedon kan leda till leverskador, vilket kan manifestera sig som illamående, kräkningar, trötthet och gulfärgning av hud och ögonvitor. Om du misstänker en överdosering, är det viktigt att omedelbart söka medicinsk hjälp.

Alkohol och smärtlindring

Det är inte rekommenderat att kombinera alkohol med Ipren eller Alvedon. Alkohol kan förstärka vissa biverkningar och öka risken för magblödningar, särskilt när det kombineras med Ipren.

När ska man undvika kombinationen?

Det finns vissa hälsotillstånd och sjukdomar där kombinationen av Ipren och Alvedon bör undvikas. Till exempel bör personer med hjärtsjukdomar, njurproblem eller leversjukdomar vara försiktiga och rådgöra med sin läkare innan de tar denna kombination.

Följ Instruktionerna

Trots de potentiella fördelarna med att kombinera Ipren och Alvedon, är det viktigt att alltid följa instruktionerna på förpackningen. Om du är osäker på hur du ska ta dessa läkemedel, eller om du upplever biverkningar, bör du rådgöra med din läkare eller apotekare. De kan ge råd och vägledning baserat på din specifika situation.

Hälsa

Bemanningsföretag med socionomer är eftertraktade

Socialt arbete är en dynamisk och komplex bransch och verksamhet. Den präglas ofta av en varierande arbetsbelastning och ett föränderligt behov. För uppdragsgivare inom denna bransch kan det vara en stor utmaning att ständigt anpassa sin personalstyrka för att kunna möta dessa förändringar. Det är här som bemanningsföretag med socionomer kommer in i bilden. Det finns goda skäl till att dessa är eftertraktade, och i denna artikel får du reda på varför så är fallet!

4 viktiga fördelar med bemanningsföretag med socionomer

Det finns många goda anledningar till att bemanningsföretag med socionomer är eftertraktade bland uppdragsgivare inom socialt arbete:

 • Flexibilitet är nyckeln. Inom socialt arbete kan arbetsbelastningen variera kraftigt beroende på säsongsvariationer, policyförändringar eller akuta samhällshändelser. Därför är flexibiliteten inte bara en lyx – det är en nödvändighet. Ett bemanningsföretags flexibla lösning ger uppdragsgivarna en större förmåga att snabbt anpassa sig till nya utmaningar och möjligheter. Därmed kan de genom att hyra in personal bättre tjäna olika individer och grupper i samhället.
 • Skalbarheten är praktisk. Bemanningsföretag med socionomer erbjuder uppdragsgivare möjligheten att anpassa sin personalstyrka med kort varsel. Detta kan vara särskilt användbart i situationer såsom akuta händelser, säsongsvariationer eller vid projektbaserade behov.
 • Lösningen medför ekonomiska fördelar. Att kunna skala upp eller ner antalet medarbetare efter behov är inte bara praktiskt utan även kostnadseffektivt. Genom att endast ha tillgång till exakt det antal medarbetare som verkligen behövs undviker man som uppdragsgivare kostnaderna för att vara överbemannad. Några exempel på sådana kostnader är löner, förmåner och fortbildning.
 • Kvalitet och kontinuitet är viktigt. En annan fördel med att hyra in personal är att bemanningsföretagen ofta har tillgång till ett stort antal kvalificerade socionomer. Därmed är det möjligt för uppdragsgivarna att upprätthålla en hög kvalitetsnivå även vid snabba förändringar kopplat till personalstyrkan. Detta är särskilt viktigt inom socialt arbete, där kontinuitet och kvalitet kan ha en direkt inverkan på människors liv och välbefinnande.

Sammanfattning

Flexibiliteten att kunna skala upp eller ner antalet medarbetare efter behov är eftertraktat. Denna flexibilitet gör det möjligt för uppdragsgivare att snabbt anpassa sig till förändrade omständigheter och arbetsbelastningar. Detta utan att behöva tumma på den höga standarden på det arbete som utförs.

Hälsa

Table of Contents

Både som företag och privatperson är det viktigt att besitta kunskap om första hjälpen, därför är en första hjälpen kurs något att rekommendera för alla. Det är viktigt att ha rutiner och beredskap för oväntade olycksfall. Lagen kräver dessutom att arbetsplatser måste ha kunskap om de hjälpåtgärder som måste sättas in omedelbart vid olycksfall och akut sjukdom.

Varför man bör gå första hjälpen kurs

När olyckan är framme är det avgörande att veta vad man ska göra för att hjälpa personen. Att ha gått en första hjälpen kurs kan därför rädda liv och hjälpa svårt skadade, dessutom underlättar det för sjukvårdspersonal som kommer till olycksplatsen att någon redan startat arbetet. De som har gått en första hjälpen kurs vet hur de ska handla i en nödsituation och kan ge bra hjälp.

Viktigt att veta

Målet med dessa utbildningar är att öka människors riskmedvetenhet genom utbildning och praktisk träning. Genom att ha gått utbildningen kan räddningsinsatser effektiviseras. Det är viktigt att efter utbildning repetera sina kunskaper för att behålla informationen färskt. Det kan vara bra att öva praktiskt.

L-ABC

Det finns vissa bokstavskombinationer för att komma ihåg hur man ska tänka, bedöma, arbeta och prioritera vid en olycka eller sjukdomstillstånd. L-ABC riktar sig till allmänheten.

L– Livsfarligt läge

Kontrollera olycksplatsen, vad är det som hänt och vilka faror finns. Kan man hjälpa till utan att bli skadad? Den drabbade kanske måste flyttas till en säker plats innan man kan fortsätta räddningsaktionen.

A– Andning

Har den drabbade öppna luftvägar och kan andas? Kontrollera detta genom att se, lyssna och känna om andning finns. Om ingen eller onormal andning ska man genomföra HLR.

B– Blödning

Vilka tecken finns på blödning? Om det rör sig om utvärtes blödningar bör dessa åtgärdas med tryckförband eller ett förband. Tecken på invärtes blödningar är bland annat blånader, smärta och kallsvettig frossa.

C– Chock-Cirkulationssvikt

Om det finns tecken på chock och större skador ska man förebygga cirkulationssvikt. Tecken på detta är att personen är blek, kallsvettig, yr och fryser. Genom att låta personen ligga ner, hålla denne i normal kroppstemperatur genom att lägga på filtar och hålla personen lugn kan man förebygga detta.

Hälsa

Den eller de som funderar på att gå i parterapi, går sannolikt igenom en turbulent tid. Klart är att det kan vara effektivt, och många får en betydligt starkare relation efter att ha fått råd av terapeut. Men hur fungerar det egentligen? Och när bör man göra det? Här ger vi en introduktion till parterapi.

Anledningar till att gå till terapeuten

Det finns flera tänkbara anledningar till att man kan behöva gå i parterapi på Kungsholmen. Här ger vi ett par exempel:

 • Kommunikationssvårigheter.
  Problem med kommunikationen är något som kan få många förhållanden att börja knaka i fogarna. Många kan vittna om att god kommunikation är en viktig byggsten för ett gott förhållande, som båda parter är nöjda med. Kommunikation sker på många olika sätt – förutom i tal, så bland annat även genom sms, telefonsamtal och social media. En terapeut kan främja patienterna att kommunicera på ett sätt som fungerar i längden.

 • Otrohet.
  En del väljer att gå i parterapi när det kommit fram att någon, eller båda, varit otrogna. Det här kan vara väldigt skadligt för en relation, givetvis, men många terapeuter kan hålla med om att det inte nödvändigtvis behöver innebära ett slut på förhållandet.

 • Bonusfamiljer.
  Bonusfamiljer kan ha sina särskilda utmaningar. Rollen för bonusföräldern, familjens identitet och meningsskiljaktigheter mellan föräldrarna kan behöva redas ut tillsammans med någon.

Så hittar du en terapeut

Att hitta en terapeut görs enkelt, särskilt om du bor i en större stad som Stockholm eller Göteborg (särskilt i Stockholm finns det många att välja mellan). En bra idé är att ta fram flera potentiella ”kandidater” som du eller ni sedan kan utvärdera. Bor du i Stockholm kan en sökning på till exempel ”parterapi Stockholm” vara en bra början. Jämför de resultat ni får – vilka verkar ha bäst bemötande? Vem verkar kunna passa er situation allra bäst? Bra är att ta referenser, men även magkänslan spelar in i beslutet för många.

Så fungerar parterapi

Parterapi genomförs i form av samtal där både du och den andra parten i förhållandet är närvarande. Ni utformar mål medsamtalen tillsammans och försöker komma fram till lösningar som kan stärka relationen på sikt.

Hälsa

Det finns många sorters skötbord att välja bland när man skall inreda såväl privata som offentliga badrum. Först och främst behöver man hitta någonting som får plats på den yta man har till sitt förfogande. Samtidigt är det viktigt att man känner sig trygg med det skötbord man väljer! Många gånger kan man behöva leta en god stund innan man hittar någonting som fungerar så bra som man skulle vilja. Inte sällan kompletterar man även skötbordet med en komod eller annan sorts hurts för att ha smidig förvaring av blöjor, extrakläder, tvättlappar och annat som kan komma att behövas under arbetets gång. Gäller det ett privat skötbord kan man välja själv hur stor del av badrummet det får ta upp. Håller man å andra sidan på att inreda ett badrum på ett konditori eller en restaurang, kan man inte vara för snål med utrymmet till övriga besökare.

Rätt höjd på skötbord

Om man skall hitta ett område som gör det betydligt svårare för den som vill införskaffa golvstående skötbord, är det fråga om höjden. Det finns förvisso en rad standardmått som funkar för de allra flesta men om man är extra kort eller lång kan man få stora problem med höjden. Att byta blöjor är någonting som behöver få ta tid och som dessutom skall göras ordentligt. Om man står böjd på mitten för att nå ner, eller för den delen tillbringar blöjbytet på tårna, är det allt annat än perfekt. För några år sedan kom höj och sänkbara skötbord. Detta har visat sig vara en fullträff för många föräldrar! Möbler som går att anpassa till användaren är någonting som går hem både vad gäller badrum, vardagsrum och arbetsplatser. Det är dock inte förrän under senare år detta har blivit tillgängligt i fråga om skötbord.

Via länken som finns här ovanför kan man hitta några exempel på sådana skötbord. Ett alternativ för hemmet är naturligtvis att välja ett väggfast alternativ. Dessa kan monteras på valfri höjd och behöver sällan passa för någon annan, förutsatt att båda föräldrar är ungefär lika långa. De väggfasta skötborden har ytterligare en fördel i det att de tar minimal plats när de inte används. Bakom ett av de mest kända väggfasta skötborden finns ett Svenskt företag. Deras skötbord har sålts i tio tusental sedan de först presenterades.

Hälsa

Efter träningspasset är det viktigt att du får i dig tillräckligt mycket kolhydrater för att återställa glykogennivåerna i dina muskler. Glykogenet i musklerna och levern är nämligen en av de viktigaste energikällorna som kroppen använder under träning.

Ett bra sätt att få i sig snabba kolhydrater är dextros. Genom att inkludera dextros i den PWO du tar efter träningen tillgodoser du din kropp detta behov. Om du inte har tillgång till dextros kan du istället äta en högkvalitativ kolhydratkälla såsom bröd eller frukt, eller dricka chokladmjölk. Dessa kolhydratkällor ger dig tillräckligt stora mängder av bra kolhydrater för att glykogenlagren i dina muskler ska börja fyllas upp igen.

Protein en viktig del av varje PWO

Protein är ett annat viktigt ämne som är en viktig del av din måltid efter träningen. Genom att konsumera 20-30 gram protein efter träningen kan du maximera förutsättningarna för en snabb återhämtning. Anledningen till att protein är ett så pass viktigt ämne att få i sig efter träningen är att det innehåller aminosyror. Dessa är byggstenar för musklerna och säkerställer att du har en positiv proteinbalans, det vill säga att proteinsyntesen är större än nedbrytningen av protein. Eftersom protein bryts ner under fysisk aktivitet kan du förlora muskelmassa genom att inte få i dig tillräckligt mycket protein.

Den bästa proteinkällan för din PWO är vassleprotein. Du kan köpa detta protein i pulverform och blanda det tillsammans med dextros för att få en komplett PWO-shake. Eftersom vätska absorberas av kroppen betydligt snabbare än fast föda är det rekommenderat att du dricker en PWO efter träningen. Om du inte vill dricka en proteinshake kan du istället äta ägg, kyckling, kött eller fisk tillsammans med en av ovan nämnda kolhydratkällor.

En proteinshake bör vara ditt förstahandsval bland de möjliga proteinkällorna efter träningspasset, och om du inte har tillgång till proteinpulver kan du istället konsumera protein genom fast föda. Om du har tillgång till bägge alternativen kan du börja med proteinshaken och sedan äta fast föda cirka en timme efteråt. Sedan är din kropp redo att byggas upp igen efter det muskelnedbrytande träningspasset!