Hälsa

Första hjälpen kurser är viktigt

Table of Contents

Både som företag och privatperson är det viktigt att besitta kunskap om första hjälpen, därför är en första hjälpen kurs något att rekommendera för alla. Det är viktigt att ha rutiner och beredskap för oväntade olycksfall. Lagen kräver dessutom att arbetsplatser måste ha kunskap om de hjälpåtgärder som måste sättas in omedelbart vid olycksfall och akut sjukdom.

Varför man bör gå första hjälpen kurs

När olyckan är framme är det avgörande att veta vad man ska göra för att hjälpa personen. Att ha gått en första hjälpen kurs kan därför rädda liv och hjälpa svårt skadade, dessutom underlättar det för sjukvårdspersonal som kommer till olycksplatsen att någon redan startat arbetet. De som har gått en första hjälpen kurs vet hur de ska handla i en nödsituation och kan ge bra hjälp.

Viktigt att veta

Målet med dessa utbildningar är att öka människors riskmedvetenhet genom utbildning och praktisk träning. Genom att ha gått utbildningen kan räddningsinsatser effektiviseras. Det är viktigt att efter utbildning repetera sina kunskaper för att behålla informationen färskt. Det kan vara bra att öva praktiskt.

L-ABC

Det finns vissa bokstavskombinationer för att komma ihåg hur man ska tänka, bedöma, arbeta och prioritera vid en olycka eller sjukdomstillstånd. L-ABC riktar sig till allmänheten.

L– Livsfarligt läge

Kontrollera olycksplatsen, vad är det som hänt och vilka faror finns. Kan man hjälpa till utan att bli skadad? Den drabbade kanske måste flyttas till en säker plats innan man kan fortsätta räddningsaktionen.

A– Andning

Har den drabbade öppna luftvägar och kan andas? Kontrollera detta genom att se, lyssna och känna om andning finns. Om ingen eller onormal andning ska man genomföra HLR.

B– Blödning

Vilka tecken finns på blödning? Om det rör sig om utvärtes blödningar bör dessa åtgärdas med tryckförband eller ett förband. Tecken på invärtes blödningar är bland annat blånader, smärta och kallsvettig frossa.

C– Chock-Cirkulationssvikt

Om det finns tecken på chock och större skador ska man förebygga cirkulationssvikt. Tecken på detta är att personen är blek, kallsvettig, yr och fryser. Genom att låta personen ligga ner, hålla denne i normal kroppstemperatur genom att lägga på filtar och hålla personen lugn kan man förebygga detta.