Förrråd

Table of Contents

Hyra lager i Göteborg

I det konsumtionssamhälle vi lever i kan mängden saker, möbler och prylar som man äger snabbt och lätt bli lite för många. Beroende på ens boendesituation kan det då bli svårt att få plats med allt, så länge man inte har något emot att leva trångt. Till de flesta lägenheter, och såklart villor och hus, tillkommer det förråd av olika slag men det är inte alltid dessa räcker till. Turligt nog finns det nu en mängd olika företag som erbjuder dig att hyra lager i Göteborg, både kort- och långsiktigt.

Olika anledningar

Det kan finnas olika anledningar, utöver platsbrist hemma, till att man behöver hyra ett lager eller förråd. Det kan hända saker i livet som gör att man inte längre har ett behov av ett hem hemma i Göteborg, eller behöver en plats att förvara alla sina grejer under en övergångsperiod i livet. Kanske ska man ge sig ut på äventyr i världen och behöver en plats att dumpa alla sina grejer på, med en låg hyra och flexibla uppsägningstider.

Flytta

Om det är så att man ska flytta så kan ett externt lager eller förråd vara en praktisk lösning för att förvara sina grejer medan man väntar på att få tillgång till det nya huset eller lägenheten. Dessutom brukar företag som erbjuder uthyrning av lager eller förråd i Göteborg även erbjuda olika former av hjälp när man hyr ett förråd av dem. Exempel på sådana tjänster som brukar erbjudas är gratis användning av släpvagnar, försäljning av flyttkartonger, bubbelplast och silkespapper. Utöver det kan de ofta förse en med tips och råd kring vad man bör tänka på när man flyttpackar.

Företag och lagerhyrning

Att hyra lager och förråd är inte bara till för privatpersoner utan kan även vara till stor hjälp för företag. Det kan till exempel vara så att mängden förvaringsutrymme som man har i anslutning till sitt kontor eller butikslokal inte räcker till. Då kan man hyra ett externt lager. Om man vet med sig att man kommer besöka lagret ofta kan det mest praktiska vara att hyra ett sorts garage-lager. Dessa är mycket tillgängliga då man kan köra rakt in i garaget för att lasta in och ut. Nu för tiden erbjuder lagerföretag även en mängd andra tjänster till företag, som till exempel konferensrum utrustade med Wi-Fi och whiteboard.

Trägolv

Hur mycket kostar det med golvslipning?

Vill du betala 80 kr per kvadratmeter – eller 280 kr? Priset på golvslipning varierar och det beror framförallt på vilken slags service du är ute efter.

Hur mycket det kostar för att genomföra en golvslipning beror framförallt på material på golvet, dess storlek och slipningens komplexitet. Dessutom är det stor skillnad på om golvet enbart ska slipas eller även lackas och efterbehandlas.

Däremot brukar företagen ofta ge ett rekommenderat pris på sina hemsidor och därefter ge en offert innan arbetet påbörjas. Detta efter en besiktning.

Exempel:

Ett auktoriserat golvföretag i Stockholm anger ett par olika prisnivåer vilket även speglar vad man som kund kan förvänta sig att prisnivån ska ligga på. Framförallt visar prisnivåerna att det är stor skillnad mellan en enkel golvslipning och slipning med tillhörande efterbehandling.

Enkel golvslipning

Den billigaste och enklaste tjänsten innebär att trägolven slipas med stora slipmaskiner. Generellt sker detta dammfritt då alla modernare och mer avancerade maskiner kan slipa utan att större mängder av damm uppstår. Priset för detta är 79 kr per kvadratmeter.

Lack som ytbehandling

Efter en golvslipning bör man genomföra en efterbehandling. När slipningen sker ”öppnas träet upp” och kan därefter relativt lätt påverkas och skadas. I vissa fall spelar det ingen roll – exempelvis i en snickarbod – men ofta är ytbeläggning ett måste för att golvet ska hållas snyggt under längre tid.

Frågan är bara om man själv vill utföra detta jobb eller om golvföretaget ska genomföra det när de ändå slipar golvet. Priset för efterbehandling med lack är 180 kr per kvadratmeter. Då ingår alltså både golvslipning och lackbehandling.

Hårdvaxolja

Hårdvaxolja kan sägas kombinera fördelarna med två andra golvbehandlingsmetoder. Här finns nämligen båda fördelarna från lack och olja: I och med att det är en slags olja tränger den ner i träet och skyddar på djupet. Samtidigt lägger sig vaxet som en skyddande yta. Det kommer se ut som ett oljat golv men ha bättre tålighet.

På senare år har hårdvaxolja blivit en av de mest populära metoderna att behandla golv med efter en golvslipning. Detta tack vare dess fördelar, som kvalitén, hållbarheten, estetiken och prisnivån. Priset för denna behandling är 252 kr per kvadratmeter.

Pigmenterad behandling

Behandlingsformen liknar de ovan nämnda men med skillnaden är att den är pigmenterad och därmed skapar en viss färgnyans på det nyslipade golvet. Priset är då 291 kr per kvadratmeter.

Husdjur

Ansvarsfullt hundägande innefattar mer än att ta med sig påsar på promenaden. Bland annat handlar det om att kunna kontrollera sin hund i alla möjliga olika sammanhang, förutsägbara som oförutsedda. Om du har problem med att din hund regelbundet skäller vid olämpliga tillfällen finns det dock hjälpmedel att tillgå. Ett antiskällhalsband är ett exempel på ett sådant verktyg som snabbt ger resultat. Det bör dock absolut inte användas som ett vanligt halsband.

När kan jag använda antiskällhalsband?

Tänk på att hundar inte skäller med avsikten att vara irriterande, utan det är en typ av kommunikation. Fundera därför först över vad som kan vara roten till problemet. En del hundar utvecklar ett stressbeteende i situationer som är ofarliga, exempelvis när det kommer besök. Det är i sådana situationer som ett antiskällhalsband kan vara särskilt användbart. Det är dock viktigt att endast se halsbandet som ett temporärt hjälpmedel som ska användas när hunden är under uppsikt. När stressbeteendet har lagt sig kan halsbandet tas av. Eftersom syftet är att få hunden att associera skall med obehag är det viktigt att antiskällhalsbandet inte utlöses när hunden inte gör något icke önskvärt.

Det är självklart olämpligt att använda antiskallhalsband på en valp.

Fördelar med antiskällhalsband

Det finns olika varianter av antiskällhalsband. Gemensamt för dem alla är att de orsakar obehag hos hunden och förväntas således leda till att skällandet upphör. Två vanliga typer är sådana som avger vibrationer, samt sådana som avger vätska. Ytterligare varianter är halsband med högfrekventa ljud, samt sprayhalsband. Ett sprayhalsband avger en doft som hunden anser oangenäm och därför förväntas börja associera med skällandet.

När ett antiskällhalsband introduceras varsamt, hanteras korrekt och i kombination med annan träning, kan det vara ett utmärkt hjälpmedel för att påskynda en annars långdragen process. Det kan vara ett bra sätt att undvika onödiga och frustrerande konfliktsituationer.

Vilket antiskällhalsband ska jag välja?

Tänk igenom vilken modell som passar dig och din hund bäst, det vill säga i vilka sammanhang problemet uppstår. Fundera också över om din situation kräver en fjärrkontroll eller om halsbandet ska vara automatiskt. Du kan hitta antiskällhalsband i de flesta djurbutiker, både fysiska och online.

Juridik

Så får du hjälp vid vårdnadstvist

Kommer ni inte överens om vem som ska vårdnaden över barnen? Om någon av er bägge parter kräver ensam vårdnad innebär det att en vårdnadstvist uppstått. Detta är en fråga inom familjerätt och man bör i detta fall uppsöka en advokat som har spetskompetens just inom familjerätt.

  1. Första träffen gratis

Nästan alla advokater som jobbar med vårdnadstvister erbjuder kunderna ett första gratis rådgivningssamtal. Det blir ett sätt för dem att få en överblick över problematiken och på ett tidigt stadie avgöra om det är något som de kan hjälpa till med. Kanske kan de annars råda till en annan lösning.

  1. Stämningsansökan

Om du väljer att gå vidare sker en stämningsansökan som skrivs tillsammans med advokaten. Denna skickas till tingsrätten varpå de sedan kommer att kalla den andra parten till förhandlingar. Vid minst ett tillfälle innan huvudförhandlingen försöker man hitta en lösning vilket därmed både går snabbare och blir mindre kostsamt än att gå till huvudförhandling.

  1. Huvudförhandlingen

I huvudförhandlingen läggs argument fram utifrån barnens bästa. Rätten tar inte hänsyn till föräldrarnas åsikter kring rättvisa eller egen vilja om att få umgås med barnet. Det är helt och hållet barnets bästa som ska vara i fokus och därmed avgörande för vem som ska få ensam vårdnad eller om gemensam vårdnad ordnas.

Kostnaden för tingsrättsförhandlingen hamnar alltid på bägge parterna vid en fråga inom familjerätt. Detta skiljer alltså mot många andra områden då det är vanligt att förlorande part betalar bägge parters kostnad.

Umgängesrätt vid ensam vårdnad

Grundtanken är att hitta en lösning för gemensam vårdnad. Detta anses nämligen bäst utifrån barnets bästa. Nästa steg är att en förälder får ensam vårdnad och att den andra parten får umgängesrätt.

Umgängesrätt innebär att exempelvis pappan har rätten att träffa sitt barn regelbundet medan barnet bor hemma hos mamman. Parterna förväntas komma överens tillsammans kring hur umgängesrätten ska lösas rent praktiskt. Är det svåra kommunikationsproblem mellan parterna och man inte kan komma överens kan även tingsrätten lösa detta genom ett beslut.

Den som inte blir nöjd med utslaget från tingsrätten kan gå vidare till hovrätten. Däremot är detta ovanligt både utifrån att kostnaden blir högre och att hovrätten inte godkänner alla ansökningar om resning. Det bästa är att diskutera frågan med en advokat inom familjerätt och därigenom få svar på vilken väg man bör gå. Du kan hitta hjälp via denna länk.