Juridik

Så får du hjälp vid vårdnadstvist

Så får du hjälp vid vårdnadstvist

Kommer ni inte överens om vem som ska vårdnaden över barnen? Om någon av er bägge parter kräver ensam vårdnad innebär det att en vårdnadstvist uppstått. Detta är en fråga inom familjerätt och man bör i detta fall uppsöka en advokat som har spetskompetens just inom familjerätt.

  1. Första träffen gratis

Nästan alla advokater som jobbar med vårdnadstvister erbjuder kunderna ett första gratis rådgivningssamtal. Det blir ett sätt för dem att få en överblick över problematiken och på ett tidigt stadie avgöra om det är något som de kan hjälpa till med. Kanske kan de annars råda till en annan lösning.

  1. Stämningsansökan

Om du väljer att gå vidare sker en stämningsansökan som skrivs tillsammans med advokaten. Denna skickas till tingsrätten varpå de sedan kommer att kalla den andra parten till förhandlingar. Vid minst ett tillfälle innan huvudförhandlingen försöker man hitta en lösning vilket därmed både går snabbare och blir mindre kostsamt än att gå till huvudförhandling.

  1. Huvudförhandlingen

I huvudförhandlingen läggs argument fram utifrån barnens bästa. Rätten tar inte hänsyn till föräldrarnas åsikter kring rättvisa eller egen vilja om att få umgås med barnet. Det är helt och hållet barnets bästa som ska vara i fokus och därmed avgörande för vem som ska få ensam vårdnad eller om gemensam vårdnad ordnas.

Kostnaden för tingsrättsförhandlingen hamnar alltid på bägge parterna vid en fråga inom familjerätt. Detta skiljer alltså mot många andra områden då det är vanligt att förlorande part betalar bägge parters kostnad.

Umgängesrätt vid ensam vårdnad

Grundtanken är att hitta en lösning för gemensam vårdnad. Detta anses nämligen bäst utifrån barnets bästa. Nästa steg är att en förälder får ensam vårdnad och att den andra parten får umgängesrätt.

Umgängesrätt innebär att exempelvis pappan har rätten att träffa sitt barn regelbundet medan barnet bor hemma hos mamman. Parterna förväntas komma överens tillsammans kring hur umgängesrätten ska lösas rent praktiskt. Är det svåra kommunikationsproblem mellan parterna och man inte kan komma överens kan även tingsrätten lösa detta genom ett beslut.

Den som inte blir nöjd med utslaget från tingsrätten kan gå vidare till hovrätten. Däremot är detta ovanligt både utifrån att kostnaden blir högre och att hovrätten inte godkänner alla ansökningar om resning. Det bästa är att diskutera frågan med en advokat inom familjerätt och därigenom få svar på vilken väg man bör gå. Du kan hitta hjälp via denna länk.