Bygg

Få svar på dina frågor om attefallshus

Attefallshus har med tiden blivit alltmer populära bland svenskar. Och det är inte konstigt eftersom det är en lagom stor byggnad som passar för många olika användningsområden. Du kan få ett rymligt förråd, eller en gäststuga på den egna tomten utan större ansträngning.

Svar på vanliga frågor om attefallshus

Innan du bygger eller köper ett attefallshus kan det säkerligen uppkomma en mängd olika frågor. Det är viktigt att du får svar på dina frågor för att det inte ska uppstå missförstånd.

Dessa är svaren på några av de vanligaste frågorna:

  • Behöver jag ha ett bygglov? Nej, men det får inte vara över en viss storlek (inte över 30 kvm och inte över 4 meter mellan mark och taknock). Du behöver också göra en bygganmälan innan du kan påbörja bygget.
  • Hur stort får ett attefallsgarage vara? Samma regler gäller för attefallare som används som garage eller för andra ändamål. Dessa små hus kan användas som enkelgarage. Reglerna är dock desamma: storleken får vara max 30 kvadratmeter när du bygger utan bygglov. Så om du vill ha ett bygglovsfritt garage är det denna regel som du behöver förhålla dig till utöver de andra villkoren.
  • Vad måste jag tänka på om jag vill hyra ut mitt attefallshus? Ditt attefallshus måste uppfylla alla de krav som ställs på ett permanentboende för att du ska kunna hyra ut det. I annat fall kan det endast hyras ut tre månader om året.
  • Hur nära tomtgränsen får man bygga? Attefallaren måste placeras åtminstone 4,5 meter från tomtgränsen. Placeringen måste dessutom ske i omedelbar närhet till ett bostadshus med en eller två våningar. Dessutom måste placeringen vara åtminstone 30 meter ifrån den närmaste järnvägen.
  • Hur hög får en attefallsbyggnad vara? En attefallares höjd får inte överstiga den taknockshöjd som bostadshuset har. Den högsta tillåtna höjden är dock 4 meter mellan mark och taknock. Det är dessutom viktigt att huset uppförs i närhet till det aktuella bostadshuset.
  • När kom reglerna kring attefallare? Det var i juli 2014 som de åtgärder som gör det möjligt att uppföra attefallare kom till. Det är dessa regler som gör att du numera kan bortse från de bestämmelser som gäller enligt detaljplanen. Du kan till och med bygga din attefallare på en prickat mark. Det är dock viktigt att notera att dessa bygglovbefriade åtgärder endast gäller i direkt närhet till en- eller tvåbostadshus.