Pengar

Dagens guldpris påverkas av den globala ekonomin

Ädelmetallen guld har länge varit en symbol för välstånd och rikedom. Utöver sin gyllene lyster har guldet även ett inneboende ekonomiskt värde som kommer från dess sällsynthet och begränsade kvantitet. Denna ädelmetall används dessutom inom industrin i bland annat en rad olika elektronikprylar. Dess viktigaste funktion är dock som en slags valuta och ett tillgångsslag. Läs vidare för att få en insikt i hur dagens guldpris påverkas av den globala ekonomin!

4 ekonomiska faktorer som påverkar dagens guldpris

Det guldpris som gäller idag påverkas av ekonomin på flera olika sätt:

  • Inflation och deflation. En av de viktigaste ekonomiska faktorerna som påverkar priset på guld är inflationen. När den stiger minskar värdet på pengar och valutor, vilket gör att många investerare söker sig till guldet som ett sätt att bevara värde. Å andra sidan gäller det motsatta i tider av deflation, när ekonomin går dåligt och priserna minskar. Då brukar nämligen efterfrågan på guld minska vilket gör att priset på denna ädelmetall sjunker.
  • Räntor. De styrräntor som centralbankerna beslutar om är en annan viktig faktor som påverkar dagens guldpris. När räntorna är höga brukar investerare sälja guld och istället söka sig till mer högavkastande tillgångsslag. När räntorna istället är låga minskar alternativkostnaden med att vara investerad i guld, vilket kan leda till en ökad efterfrågan och ett högre pris.
  • Dollarn. Den amerikanska dollar och dess styrka är en annan faktor som spelar en avgörande betydelse. Generellt sett brukar priset på guld anges i amerikanska dollar (USD). En svagare dollar gör guldet billigare för investerare som sitter på pengar i andra valutor än just dollar. Därmed brukar efterfrågan och priset på guld öka när dollarn försvagas. Samtidigt betyder en starkare dollar vanligtvis att guldet blir dyrare och att efterfrågan minskar, vilket kan leda till att priset på ädelmetallen sjunker.
  • Politisk oro och geopolitiska risker. Sist men inte minst påverkas priset på guld även av politisk oro och geopolitiska risker. Osäkerheter kring regeringars stabilitet, internationella relationer, krig och andra geopolitiska spänningar är drivkrafter i detta hänseende. Sådana får ofta investerare att använda guldet som en relativt sett trygg hamn och därmed driva upp priset på tillgången.