Ny

Bilskrot Eskilstuna – Så går det till

När man bestämt sig för att skrota sin bil vill man gärna att processen ska vara så smidig som möjligt. Om man letar efter bilskrot i Eskilstuna finns en mängd alternativ, och innan man bestämmer sig kan det vara bra att ha koll på hur processen går till. Det är bra att hitta en bilskrot som uppfyller de vanligaste delarna av skrotning. Ofta ser processen ut såhär:

  • Hämtning
  • Avregistrering
  • Demontering
  • Återvinning

Hämtning av bilen och skrotning i Eskilstuna

För att skrotningen ska bli så enkel som möjligt är det bra att kolla upp en bilskrot i Eskilstuna eller som erbjuder hämtning där bilen befinner sig. Det blir en onödig kostnad att betala för leverans av bilen man vill få skrotad när det finns gratis alternativ. Man kommer då, tillsammans med bilskroten, överens om en dag och tid som funkar för båda parter.

Avregistrering ur registret

I samband med hämtningen får man ett mottagningsbevis som överlåter äganderätten av fordonet till bilskroten. Efter detta behöver man inte oroa sig något mer utan skrotningen blir då helt och hållet bilskrotens ansvar. Däremot kan man, om man vill, söka upp fordonets status på Transportstyrelsens hemsida för att kontrollera att bilen blivit avregistrerad.

Demontering

När bilen skrotas innebär detta att den demonteras, det vill säga plockas isär till sina beståndsdelar. Att detta går till på ett miljövänligt, och samtidigt säkert sätt är mycket viktigt. Man kan ofta läsa på bilskrotens hemsida hur det går till väga när de demonterar bilen. Att farliga vätskor tas om hand i slutna kärl och att de tungmetaller som finns i bilen behandlas riktigt är grundläggande för en säker demontering.

Återvinning av bildelar

När en bil skrotas innebär det inte att hela bilen slängs bort. Mycket av det material som finns i bilen kan återvinnas, och många av bildelarna kan fortfarande fungera bra och vara i gott skick. Därför är det vanligt att bilskroten återanvänder delar och säljer dem vidare begagnat genom exempelvis LAGA. Att så mycket som möjligt av en skrotad bil återanvänds är mycket viktigt och av stor betydelse för miljön.