Blogg

Så fungerar läxhjälp

Det finns många olika anledningar till varför läxhjälp kan vara ett bra komplement till den ordinarie skolundervisningen. Innan hjälpen kan starta behövs ett samtal för att undersöka vilka behov som finns hos barnet eller ungdomen och hur målbilden ser ut.

Utifrån detta och inom vilket eller vilka ämne(n) läxhjälpen ska finnas väljs sedan en studiecoach ut som passar ditt barn eller ungdom bäst. Även personkemin mellan eleven och coachen är en viktig del i hjälpen med läxor för att de tillsammans ska uppnå så bra resultat som möjligt. Efter detta kan läxhjälpen påbörjas! Delmål, övergripande mål och utvärderingar är viktiga delar i denna hjälp och studiecoachens arbete med eleven.

En studiecoach är inte heller vem som helst. De kommer från de ledande universiteten och högskolorna i Sverige och studerar till olika professioner såsom läkare, biomedicinsk analytiker, arkitekt, psykolog och idrotts- och matematiklärare. De har därmed goda kunskaper inom sina respektive ämnen. Gemensamt är också att de har förmågan att förmedla sina kunskaper och har ett engagemang för barn och ungdomars lärande.

Studiecoacherna har också möjlighet till kontinuerlig vidareutbildning genom sin arbetsgivare. De har givetvis lämnat in utdrag från belastningsregister och uppvisat ett rent sådant för att kunna anlitas som studiecoach.

Olika typer av läxhjälp

Det finns också olika typer av läxhjälp för att det ska passa just er och barnet eller ungdomen så bra som möjligt. Det kan vara:

  • i hemmet eller online
  • privat eller delad
  • klippkort eller kontinuerlig.

Läxhjälpen kan alltså ske i hemmet eller på annan plats såsom ett bibliotek eller skolan med en studiecoach på plats. Eller så passar det bättre med ett möte online. Det kan vara en privatlektion för endast ditt barn eller ungdom eller så kan lektionen delas med till exempel ett syskon eller en vän.

Läxhjälpen kan vara ett klippkort, där ni använder lektionerna när ni behöver det. Eller så kan hjälpen vara 1-2 gånger per vecka på en kontinuerlig basis under till exempel ett halvår eller år. Det kan också handla om ett mer intensivt stöd med avstämning via telefon och/eller chatt mellan lektionerna. Allt beror på vad just ni vill få ut av tjänsten.